První společnost na světě s certifikátem ISO 50001:2011 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


První společnost na světě s certifikátem ISO 50001:2011


Tepelná elektrárna v Indii, Danahu Thermal Power Station of Reliance Infrastructure Ltd., byla jako první na světě certifikována dle nového standardu ISO 50001:2011. Úvodní odstavec

ISO 50001:2011 je nový standard, poskytující metodiku založenou na struktuře požadavků tohoto standardu ke snižování energetické náročnosti organizace a neustálému zvyšování její energetické efektivnosti. Systém vychází z kompletního přehledu spotřeb všech hlavních i pomocných zařízení (vybavení včetně budov), zlepšení sledování spotřeby při všech operacích a určení energetické využitelnosti a spotřebních limitů pro nejdůležitější využití energie a zavádění odchylky kontroly provozu a údržby.
ISO 50001 představuje ucelený a jasný přístup k inteligentnímu využívání energie, umožňuje organizacím snížit spotřeby energií jejich racionálním využíváním včetně zavádění nových obnovitelných zdrojů energie. Norma je snadno integrovatelná s ostatními systémy řízení, zejména s ISO 9001 a ISO 14001. Hlavním přínosem pro organizace je systematická identifikace a aplikace příležitostí pro úspory energií díky systémovému přístupu a v neposlední řadě získání "zelené" image.

Tepelná elektrárna v Danahu patří do skupiny Reliance Infrastructure Ltd., největšího soukromého podniku v energetice. Elektrárna má výrobní kapacitu 2 x 250 MW, používá jako primární palivo hlavně uhlí. Je v provozu od roku 1996 a je leaderem v oblasti úspor energií.

"Po zavedení Systému řízení energie (Energy Management Systems) se výrazně zlepšilo sledování spotřeby. To umožnilo další plánování a zvýšení úspor energie do budoucna. Tento široký přístup významně přispěl k úspěšnému výsledku společnosti v roce 2010-11."
Mr Rajendra Nandi, Plant Manager of Reliance Infrastructure, Thermal Power Station in Dahanu, India

Mezi nevýznamnější přínosy zavedení standardu patří kompletní přehled spotřeby všech hlavních i pomocných zařízení včetně budov, zlepšení sledování spotřeby přes všechny operace, definování energetické využitelnosti a spotřebních limitů pro nejdůležitější využití energie a zavádění odchylky kontroly provozu a údržby. Vedení společnosti provedlo řadu cílených investic již od března 2010, odhadovaná úspora bude činit přibližně 96,4 milionů indických rupií ročně. Elektrárna získala ocenění od Konfederace indického průmyslu jako nejlepší ve své energetické třídě. Je první společností na světě, která obdržela certifikát v souladu s požadavky ISO 50001:2011. Certifikační audity byly provedeny v oblasti energetické účinnosti pobočkou Bureau Veritas v Mumbai.

Efektivní zavedení standardu přináší organizacím v prvé řadě nesporné úspory energií, a tedy i nákladů a zlepšení environmentálního image. Certifikace navíc prokazuje systémový přístup v této oblasti a záruku trvalého zlepšování ve smyslu synergie úspor nákladů a snižování zátěže životního prostředí.
Kontakt:

Miroslava Jůnová
Marketing Specialist
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz
+420 731 611603


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 25. 8. 2011 16:52
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828.
Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 46 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 370 tisícům klientů.
Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.
Příklady akreditovaných certifikací poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC,spol. s r.o.: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, EMAS,GHG, ISO/TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP, SA 8000, AS9100, PEFC,
C-o-C,GLOBALGAP a další.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.