První sloučení vysokých škol v ČR právě probíhá | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


První sloučení vysokých škol v ČR právě probíhá


Praha, 28. 2. 2011 – Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) koncem ledna podepsala smlouvu o koupi 100% podílu Středočeského vysokoškolského institutu (SVI Kladno). Došlo tak k prvnímu kroku, který v budoucnu povede ke sloučení obou škol.

„Spojení dvou vzdělávacích subjektů je začínající trend, který je dobře vidět také v oblasti veřejného školství. Naším záměrem bylo dosažení lepší pozice na silně konkurenčním trhu. Máme toho totiž mnoho společného, ať už důraz na praktické využití získaných znalostí či vysokou prestiž vyučovaných oborů. To vše jen zvýší užitek našich společných studentů,“ míní Radek Řechka, předseda představenstva VŠMIE a nově jmenovaný jednatel SVI.

Do konce tohoto akademického roku se pro studenty ani zaměstnance obou škol nic nemění, došlo pouze ke změně formálního majitele SVI Kladno. Sloučení obou škol umožní zkvalitnit nabídku oborů a forem studia, i materiálního a technického zázemí škol. „K dnešnímu datu se tak počet studentů obou škol blíží téměř 2 000. Spojení odborných a pedagogických týmů obou škol zase umožní zvýšit počet kmenových pracovníků a tím významně přispět ke zvýšení kvality nejen vlastní výuky, ale i vědeckovýzkumné a publikační činnost,“ uvádí rektor VŠMIE prof. Ing. Jiří Dvořák, Dr.Sc. „Tímto krokem se otevírají další příležitosti pro akreditaci nových studijních programů a oborů, včetně plně distančního systému studia a úzce specializovaných navazujících magisterských programů. Bude možné rozšířit spolupráci s dalšími zahraničními univerzitami, což umožní, aby co nejvíce našich studentů strávilo alespoň jeden semestr studiem v zahraničí. Tímto krokem současně přispějeme k plnění jedné z priorit Dlouhodobého záměru MŠMT do roku 2015, tj. zvýšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání,“ dodává Jiří Dvořák.

Současný rektor SVI Ing. Bohumil Janyš dodal: „Sloučením SVI a VŠMIE vznikne na vzdělávacím trhu velmi silný vzdělávací subjekt, odpovídající současným demografickým podmínkám. Bude patřit počtem studentů do první desítky soukromých vysokých škol a umožní plné využití kapacity akademických pracovníků působících na obou školách.“

Středočeský vysokoškolský institut byl založen roku 2002 v Kladně, nyní má pobočky také v Praze a Karlových Varech. Svým studentům nabízí tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management s obory Podniková ekonomika a management, Ekonomika a management obchodu a Marketing.Kontakt:

Jana Chalupová
jana.chalupova@stance.cz
www.stance.cz
+420724513052
+420 224 810 809


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 28. 2. 2011 10:36
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Stance Communications (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Informace pro média:
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny studijní obory jsou zaměřeny na poskytování optimální kombinace informatických, ekonomických a právních znalostí a dovedností. Škola realizuje výuku v Praze, otevřela také svou první pobočku v Sokolově. V současnosti studuje na VŠMIE v prezenční i kombinované formě více než 1 000 studentů.

VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Raiffeisen Bank a další. Dalším významným úspěchem je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty zdarma. V roce 2009 se VSMIE zapojila také do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Více informací na www.vsmie.cz.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.