První simulační centrum virtuální chirurgie otevřeno v Brně | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


První simulační centrum virtuální chirurgie otevřeno v Brně


První simulační centrum virtuální chirurgie bylo České republiky bylo otevřenov Brně v součinnosti Nemocnice U sv. Anny a Lékařské fakulty MU Brno.

První simulační centrum virtuální chirurgie České republiky otevřeno v Brně
Simulace stavů se stala v rámci výuky velmi důležitou pomůckou. Jestliže jsme dříve při výuce používali především mluvené slovo a obrázky v rámci prezentací, kladlo to vysokou náročnost na představivost studentů, pak v dnešní době využíváme simulátorů a nácviku praktických dovedností na fantomech. Zatímco laboratoře s možností pracovat se živou či čerstvě mrtvou tkání existují řadu let, pak pro dnešní dobu je charakteristický nástup simulace veškerých činností. Praktický výcvik studentů na fantomech a simulátorech má i obrovský etický rozměr výuky. Výuka na lékařských fakultách v dnešní době zcela již odpovídá Komenského „Škola hrou“. Jestliže se v dnešní době medici učí v rámci svých propedeutik na simulátorech jak diagnostickým zákrokům (vyšetřování konečníku, prsou, apod.), tak i invazívním zákrokům (kupř. zavádět močové katétry, jak u mužů či žen, ošetřovat rány, punktovat břicho či hrudník na fantomech), pak mladí lékaři musí dostat stejnou entitu a neučit se na svých pacientech, i když pod dohledem svých starších kolegů a učitelů. Diskuse o využití počítačové technologie pro trénink chirurgických dovedností započala před více než dvaceti lety. Role virtuální reality v chirurgickém tréninku v dnešní době je zcela evidentní a zásadní a má narůstající význam. V dnešní době nabízejí již simulátory virtuální reality v chirurgii zcela sofistikované laparoskopické tréninkové scénáře či vzdělávací curricula a drží rovněž velký tréninkový potenciál i pro studenty lékařských fakult. Tyto simulátory virtuální reality hrají významnou edukační roli v získávání chirurgické dovednosti, zručnosti a obratnosti. Trénink operací tak dostává studenta či mladého adepta chirurgie mimo operační sál a mimo pacienta. Bylo potvrzeno, že při využívání simulátorů virtuální reality dochází k nárůstu kognitivních, psychomotorických a technických dovedností. Zkušení laparoskopičtí chirurgové mají během operace menší rozsah pohybů, méně často mění nástroje a rovněž mají lepší ekonomii pohybů a větší průměrnou rychlost u nedominantní ruky než chirurgové novici, poroto je tak důležitý trénink. Veškerá tato činnost má společného jmenovatele a tím je bezpečnost pacienta. Je třeba si uvědomit, že medicínská pochybení se vyskytují výrazně častěji než dopravní nehody. Komplikace spojené s „učením“ chirurga nejsou do budoucna tolerovatelné. Klasickým příkladem edukace jsou mechanické trenažery (např. pelvitrainer či jednoduchý box trainer). Simulátor virtuální reality má oproti konvenční tréninkové metodě řadu výhod. Těmi největšími jsou taktilní pocit tahu tkáně, možnost krvácení při simulované operaci, nebezpečí perforace dutého orgánu, možnost opakování stejných typů operace za stejných podmínek, možnost vyhodnocování, skórování, vyvarování se předchozích chyb, apod. Vznikají výuková centra simulační techniky s transparentní podporou zainteresovaných firem. V těchto simulačních centrech jsou pak vedeni a proškolováni nejen jednotlivci, ale i celé týmy či lídři těchto týmů. Simulace urgentních stavů nejen v chirurgii a jejich časná a správná řešení přináší efektivitu a zlepšují komunikaci. Naučit se rychle a exaktně rozhodovat činí z lékaře (chirurga) dobrého, lékaře (chirurga) výtečného.
Na konci roku 2013 bylo otevřeno na I. chirurgické klinice LF MU a FNUSA v Brně zcela unikátní I. simulační centrum virtuální chirurgie v České republice. Centrum krom klasických mechanických trenažerů bude mít k dispozici dvě exkluzivní plně vybavené simulační jednotky virtuální reality fy Simbionix. Toto zavedení simulované výuky bude mít výrazný kvalitativní vzestup ve výuce studentů vyšších ročníků LF a rovněž mladých začínajících chirurgů.Kontakt:

Mgr. Irena Wernerová
manažer vnějších vztahů
wernerova@med.muni.cz
www.med.muni.cz
+420 725 914 825
+420 549 49 7331


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 2. 2014 17:31
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: LF MU Brno (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vysoká škola se zaměřením na medicínu, zdravotnictví, výuku.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.