První část zdravotní reformy prošla sněmovnou | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


První část zdravotní reformy prošla sněmovnou


Vládní koalice znovu prosadila první část zdravotnické reformy. Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění vrátil Senát, Sněmovna jej přehlasovala.

Jednou z novinek, kterou zákon přinese, je například jednotný poplatek za recept. Toto opatření přinese nejen úspory pacientům, ale zároveň zjednoduší i administraci v lékárnách. Dále se zvýší částka regulačního poplatku za jeden den hospitalizace, a to na 100 korun.

Komplexní novela zavádí dále také rozšíření rozsahu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění o péči poskytnutou s cílem zmírnit utrpení.

Úprava poprvé zavádí i možnost spoluúčasti pacienta na takzvanou nadstandardní péči. Zdravotnická zařízení budou vždy povinna nabídnout péči, na jejíž úhradě se pojištěnec nepodílí. Tato „nadstandardní“ péče přesahuje požadavek na účelné vynakládání zdrojů pojištění. Pacient tak bude hradit rozdíl mezi cenou nabízené nadstandardní péče a úhradou ze zdravotního pojištění. V jednotlivých případech bude možné připlatit si například při implantaci očních čoček, výměně kyčelního kloubu či robotických operacích.

Na základě novely se nyní nebudou hradit také léky, jejichž cena nepřesahuje 50 korun. Podle ministerstva zdravotnictví by toto opatření mohlo do státní pokladny přinést až 200 milionů korun ročně. Vytvoří se díky tomu též prostor pro vyšší úhradu drahých léků určených pro specializovanou léčbu vážně nemocných pacientů. Novela počítá se snížením ceny u generických léčiv o 32 procenta při vstupu prvního generika. Zároveň umožní urychlit vstup generických léčiv na trh díky plánovanému zjednodušení a zrychlení správního řízení o cenách.

Cílem novely je i odstranění významných nedostatků v právní úpravě řízení o cenách a úhradách léčiv a vyřadit z úhrady léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které obsahují léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě.

Nový systém zavádí dále úhrady za diagnózu. Pojišťovnám tak zajistí větší roli i odpovědnost během rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

Novela zahrnuje také nová transparentní pravidla pro fúzování zdravotních pojišťoven a posiluje dozor a kontrolu zdravotních pojišťoven ze strany státu. Slučování zdravotních pojišťoven povede k úspoře režijních nákladů, čímž dojde k uvolnění finančních prostředků určených pro zdravotní péči. Do budoucna by tak mělo existovat jen několik silných zdravotních pojišťoven.Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 9. 2011 10:17
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.