Protidrogový koordinátor: Nechme odborníky připravit návrh legalizace konopí pro léčbu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Protidrogový koordinátor: Nechme odborníky připravit návrh legalizace konopí pro léčbu


Pod záštitou předsedy vlády vzniká pracovní skupina, která připraví novelu zákona směřující k léčebnému využití konopí.

„Mám pověření od pana premiéra, abych skupině poskytl nezbytnou podporu. Skupinu sestaví a povede děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pan Tomáš Zima,“ říká Jindřich Vobořil.

Společným cílem bude co nejdříve předložit ministru zdravotnictví a vládě konsenzuální návrh nutných změn zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a případně dalších zákonů tak, aby se mohl plně využít léčebný potenciál konopí v ČR. Zároveň by mělo dojít k jasnému odlišení prospěšného využití konopí jako léku od jeho zneužívání jako drogy.

„Věřím, že skupina bude dostatečně reprezentativní a zúčastní se jí všechny relevantní instituce a odborníci, se kterými jsem už jednal nebo kteří budou v nejbližších dnech k práci ve skupině teprve přizváni. Jsem přesvědčen, že činnost skupiny bude mít podporu jak předsedkyně Poslanecké sněmovny, tak klíčových ministrů včetně pana ministra zdravotnictví a paní předsedkyně Legislativní rady vlády,“ dodává Jindřich Vobořil.

Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor
Tel. 777 916 250

Kontaktní osoba pro média:
Michaela Hochmanová
Tel. 606 656 928Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 9. 2011 13:13
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.