Prostějov získal pozemek pod budovou městského úřadu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Prostějov získal pozemek pod budovou městského úřadu


Prostějov, 26. 7. 2011 – Bezúplatný převod ve veřejném zájmu uskutečnil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), když převedl městu Prostějov pozemek v celkové účetní hodnotě téměř 1,6 milionu korun.

Jedná se o pozemek zastavěný budovou Městského úřadu Prostějov, který slouží k výkonu státní správy. Součástí bezúplatného převodu pozemku byl závazek města, že nebude předanou nemovitost po dobu minimálně 10 let ode dne nabytí využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 26. 7. 2011 9:57
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.