Projekt „Najdi svou cestu“ pomáhá uspět školákům ze sociálně vyloučených lokalit | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Projekt „Najdi svou cestu“ pomáhá uspět školákům ze sociálně vyloučených lokalit


4. září 2013 - Se začátkem nového školního roku se opět naplno rozbíhají aktivity pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách Brno-střed a Brno-sever. Příprava předškoláků, doučování, rozvoj počítačových dovedností, kariérové poradenství a další vzdělávací aktivity jsou pro děti zdarma otevřeny v rámci projektu „Najdi svou cestu“, který zajišťují organizace DROM, romské středisko, a Ratolest Brno, ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. Do aktivit se od dubna 2013 zapojilo už 212 dětí i jejich rodičů.

„Díky předchozím zkušenostem jsme začali hledat nové způsoby, jak podpořit ve vzdělávání děti, které vyrůstají v podmínkách sociálního vyloučení. Chceme jim pomoci rozvíjet kompetence, které jsou pro ně dosažitelné a které podpoří jejich budoucí pracovní život, a to i v případě, že jejich vzdělávací dráha skončí příliš brzy a nepodaří se jim získat kvalifikaci. V současné době tento přístup zavádíme do praxe, jednotlivé metody a nástroje budou výstupem projektu za necelé dva roky,“ řekla Marcela Bucháčková, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež DROM.

Pro děti bude v průběhu celého školního roku připravena celá řada aktivit, které probíhají souběžně v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM a Nízkoprahovém klubu Pavlač Ratolesti Brno. Hlavním smyslem projektu je podpořit vzdělávání dětí, motivovat je k dokončení školy a pomoci jim s uplatněním v dalším profesním životě.

„Zpravidla největší zájem mají děti o počítačovou učebnu s lektorem. Zejména u starších dětí se zaměřujeme na nácvik praktických dovedností jako je vyhledávání na internetu, práce s e-mailem nebo textovým editorem. Oblíbenou aktivitou je také doučování, nejčastěji mají klienti zájem o procvičování matematiky, českého jazyka a angličtiny. V konkrétních případech spolupracujeme přímo s učiteli, abychom zjistili, na čem je s dětmi potřeba pracovat,“ řekla Věra Růžičková, vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač Ratolesti Brno.

Součástí projektu jsou také aktivity pro předškoláky a jejich rodiče nebo rozvoj klíčových kompetencí školáků, od poznávání přírody až po nácvik finanční gramotnosti. Pro žáky posledních ročníků základních škol i učilišť je připraveno kariérové poradenství, jehož cílem je podpora dětí k úspěšnému dokončení školy, pomoc s výběrem učebního oboru, ale také pomoc s hledáním práce a brigád či praktickou přípravou životopisu.
Více informací najdete na www.drom.cz a www.ratolest.cz.

Projekt „Najdi svou cestu“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Kontakt:
Mgr. Jana Běhalová, PR a média Ratolest Brno
tel: 774 682 776, jana.behalova@ratolest.cz

Mgr. Marcela Bucháčková, vedoucí NZDM DROM (DROM, romské středisko)
tel: 602 784 434, marcela.buchackova@drom.cz

Mgr. Věra Růžičková, vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač (RATOLEST BRNO)
tel: 734 509 197, vera.ruzickova@ratolest.cz
Kontakt:

Jana Běhalová
public relations
jana.behalova@ratolest.cz
www.ratolest.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 9. 2013 17:38
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Ratolest Brno, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
RATOLEST BRNO, občanské sdružení, je nestátní nezisková organizace založená v roce 1995.
Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem a mladým lidem řešit jejich nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti také podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.