Prohlášení občanů | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Prohlášení občanů


My, občané a lidé se hlásíme k jediné kultuře, za kterou považujeme na planetě Zemi "Lidství". Lidství považujeme za jedinou možnou a morální národnost všech lidí na Zemi. Tímto prohlášením ustanovujeme základní práva občanů a lidí na celé Zemi do jednotné společnosti, kde základní normou je životní zkušenost a neutrální myšlení, které je jako jediné schopno vždy zformulovat své idee a názory napříč různými kulturami.

Chceme spojovat, chceme spolupracovat a chceme pracovat na nové společnosti lidského souznění na planetě Zemi v České republice, a chceme to činit Autenticky,Neutrálně a Organizovaně. Chceme propojovat politické, náboženské a obchodní skupiny tak, aby výsledkem byla spolupráce a vývoj společnosti v jejích základních morálních projevech.

Svobodně přiznáváme, že naše aktivity a postoje budou vždy vycházet ze základního morálního kodexu člověka. Člověk, Občan, Homo Sapiens je momentálně na Zemi vnímán jako nejvyšší projev božství a je prozatím chápán jako nejvyšší myslící jednotka na planetě Zemi. Takto přistupujeme k základním pravidlům života ve společnosti a chceme naznačit a vést společnost k absolutní harmonii a souznění při společných kulturách, politice a náboženství.

Základní 3 body Kodexu člověka žijícího autenticky a neutrálně:

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Čiň jiným tak, jak by jsi chtěl aby činili tobě.
Zkušenost a životní síla je více než právo a politické názory.

Stavíme základy naší společnosti na základech pevných vztahů a spolupráce mezi skupinami u kterých to prozatím nikdo nedokázal ani předpokládat. Jsme otevřenou, čistou a tolerující společností, která bude pravdivě a spravedlivě otevírat mysl a oči pro nadcházející proměny myšlení. Naše myšlení je základ našich životů. Bez myšlenek není život. Bez života nejsou myšlenky. Proto základním stavebním kamenem společnosti jsou:myšlenka

život

Chráníme naše blízké a spolupracovníky a tím chráníme základní podstatu našeho soužití. Jsme alternativní a flexibilní silou otevřenou k jakýmkoliv názorům. Ustanovujeme ze svého středu ty, kdo budou odpovědně a autenticky předkládat naše postoje a názory ven z našeho kruhu. Jsme otevření a nasloucháme.

Chráníme naše myšlenky a tím chráníme naše životy. Naše myšlenky se stávají pevnými a optimisticky naladěnými a tak je nám cizí veškeré zlo a nenávist, která je prozatím součástí Zemského systému. Jsme přesvědčeni, že stačí pouze změnit své myšlení a tak v podstatě přeměnit společnost lidí v harmonickou společnost, která bude obsahovat maximální toleranci.

Jsme neutrální, autentická společnost, která chce předkládat a označovat možnosti propojování dodnes nepropojitelných kultur, náboženských a politických vyznání a jsme připraveni na diskusi o našich myšlenkách v oblastech zachování tolerantní a konstruktivní společnosti Lidí.

Naše přesvědčení vychází ze zkušeností a práce všech kdo pracují a myslí a tím zhodnocují společnost lidí a občanů v občanské společnosti. Základním stavební kamenem společnosti je rodina. Rodina je základem každé vyspělé společnosti kdekoliv na Zemi. Ochrana našeho dědictví, tedy rodiny, je základním principem každé organizace.

Vzhledem k současným podmínkám se stáváme organizovaným celkem, v základním oslovení organizace. Stáváme se tedy Organizovanou silou autenticity a neutrality v oblastech politiky, náboženství a obchodu. Hlavním cílem organizace je zachování daných kultur, názorů a myšlenek v celém portfoliu životních skupin.

Jsme přesvědčeni, že naše organizace bude vnímána jako optimistická spojovatelka v oblastech, které je potřeba spojit a spolupracovat.

Tým ANOVstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 25. 8. 2011 22:55
Kategorie: Politika
Název zdroje: Hnutí ANO (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.