Prohlášení Bílého kruhu bezpečí k vyřazením Martina Pohla ze soutěže Mattoni Český slavík | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Prohlášení Bílého kruhu bezpečí k vyřazením Martina Pohla ze soutěže Mattoni Český slavík


K podstatě demokratických společností patří rozsáhlé pojetí svobody, avšak uplatnění jednotlivých práv je vždy limitováno právy ostatních.

Tato nekončící diskuse se aktuálně rozpoutala v souvislosti s vyřazením Martina Pohla ze soutěže Mattoni Český slavík. Toto rozhodnutí vzbudilo opět polemiku o hranicích audiovizuální tvorby a jejího šíření. Bílý kruh bezpečí by rád připojil k této diskuzi několik poznámek, ke kterým ho opravňují rozsáhlé zkušenosti práce s oběťmi trestných činů. Činíme tak s vědomím, že každá rozpoutaná polemika je zároveň reklamou poutající pozornost k autorovi a jeho produkci.

Ať už z bytostného přesvědčení nebo z důvodu manýry nesoucí se na vlně fascinace násilím, produkuje hudebník Pohl texty a nabízí produkty, které schvalují brutální násilí, týrání, mučení a ponižování lidských bytostí. Hudebník často označuje svá díla za nadsázku. Chápou ji ale také tak jejich konzumenti? Je vybízení k násilí jen autorským „popisem člověka, který schvaluje, produkuje a vybízí k násilí“ nebo je to vybízení k násilí samotnému? Kdo to pozná a kdo ne?

Šíření takové tvorby má vliv na postoje části společnosti, na posun jejich hranic tolerance k násilí, na posilování legitimity týrání a na snižování lidské důstojnosti obětí násilí. Denně jsme v Bílém kruhu bezpečí konfrontováni s následky takového násilí v reálné podobě, známe pocity ponížení a bolest traumatizovaných obětí, které útok proti lidské důstojnosti, zdraví a životu zažily. Tváří v tvář veřejné produkci a prodávaným produktům, které násilí a ubližování jiným lidem schvalují a dokonce k němu vyzývají ve jménu svobody vyjádření, si uvědomujeme slabou reakci veřejného prostoru na podobné projevy.

Využíváme vlastní svobody a připojujeme se jménem svým a jménem obětí násilí a pozůstalých po obětech k limitování prostoru pro všechny druhy propagace násilí. Jeho souhlasné přijetí je schopné „postrčit“ některé jedince k činům, a pro ty, kteří mu byli vystaveni, je taková produkce hrubou urážkou.

A jelikož svoboda nemůže existovat bez zodpovědnosti, zbytek zůstává na orgánech činných v trestním řízení, pokud se jedná o celospolečenskou nebezpečnost, a je na všech lidech, pokud se jedná o lidskou důstojnost, zda se také vyjádří.

Bílý kruh bezpečí
Občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR 29. 11. 2013
Kontakt:

Tomáš Zdechovský
Mediální zástupce
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 11. 2013 13:18
Kategorie: Zábava
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.