Prodaný pozemek bude využit pro ekologickou stavbu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Prodaný pozemek bude využit pro ekologickou stavbu


Klatovy, 14. 9. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal obci Hrádek pozemek o celkové výměře 2.940 m2, který se nachází v katastrálním území Hrádek u Sušice. Důvodem pro převod pozemku je výstavba čističky odpadních vod, protože zmíněná lokalita byla pro tento účel určena jako jediná vhodná.

Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha s využitím jiná plocha, kde se na části pozemku nachází doprovodný dřevinný porost.

Prodejem zmíněného pozemku za cenu 48 tisíc korun přispěl ÚZSVM k tomu, aby obec Hrádek mohla získat dotaci na plánovanou výstavbu čističky odpadních vod pro obce Hrádek a Tedražice. Novému vlastníkovi pozemku bude nyní umožněno zajistit ekologické zpracování odpadních vod.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 9. 2011 9:48
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.