Proč nemá Knihovna města Hradce Králové nést jméno Václava Havla? | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Proč nemá Knihovna města Hradce Králové nést jméno Václava Havla?


Hradec Králové, 5. ledna 2012 – Knihovnu města Hradce Králové čeká v příštích měsících stěhování do zcela nového komplexu, který vzniká přestavbou bývalé továrny VERTEX ve Wonkově ulici. Zřejmě díky tomuto faktu byla v médiích zveřejněna zpráva, že by mohla knihovna nést jméno Václava Havla.

Jen pár dní před vánočními svátky zemřel ve věku 75 let bývalý prezident, dramatik, spisovatel, kritik komunistického režimu, Václav Havel. Náš stát jeho odchodem ztratil osobnost, která se stala symbolem demokracie a svobody.
Krátce po jeho úmrtí se v tisku objevily zprávy o různých návrzích na přejmenování náměstí, kulturních objektů, institucí, ulic či letiště, jménem Václava Havla. Jako knihovníci vnímáme velmi silně přínos Václava Havla české a evropské literatuře a současnému dramatickému umění, a to i v kontextu jeho vztahu k východním Čechám.
Dagmar Havlová, manželka prvního prezidenta České republiky, Miloslav Petrusek, sociolog, filozof a historik, a Karel Schwarzenberg, současný Ministr zahraničních věcí České republiky, založili v roce 2004, po vzoru prezidentských knihoven v USA instituci, která slouží k dokumentaci, výzkumu a propagaci života, díla a myšlenek Václava Havla. Jedná se o knihovnu veřejnou, nabízející standardní knihovnické služby, přesto výjimečnou svým zaměřením a obsahem.
Kulturní instituce nesoucí jméno „Knihovna Václava Havla“ tedy již existuje. Jsme toho názoru, že by bylo irelevantní a zmatečné pojmenovávat jeho jménem knihovnu další. Nechceme v žádném případě snížit kredit již existující, a v Evropě jediné instituci svého druhu, tím, že pojmenujeme po Havlovi i Knihovnu města Hradce Králové. Máme za to, že knihovna Václava Havla by měla vzhledem k jedinečnosti jeho osobnosti zůstat v naší republice jedinou a stejně jedinečnou jakým byl on sám.
Bližší informace o Knihovně Václava Havla je možné najít na http://www.vaclavhavel-knihovna.org/
Kontakt:

Vladimíra Svobodová
public relations
svobodova@knihovnahk.cz
www.knihovnahk.cz
495075016


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 1. 2012 9:18
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Knihovna města Hradce Králové (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.