Problematika násilí jinou perspektivou? | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Problematika násilí jinou perspektivou?


THEIA – krizové centrum o.p.s. spolu s Krizovým centrem pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. se při své práci setkávají s problematikou násilí mezi lidmi již řadu let. Násilná činnost má dvě stránky. Je zde oběť, se kterou tato centra i další organizace v regionu pracují. Od května 2015 spojily své síly při poskytování služeb pachatelům těchto násilných činů. Bez pomoci těmto lidem nelze s násilím účinně bojovat.

Jednou z oblastí násilí, která je mapována, je domácí násilí. Statistiky Policie ČR v Jihočeském kraji vykazují ročně zhruba šest desítek osob z důvodu domácího násilí vykázaných ze svého obydlí. „Jihočeská policie každý rok řeší zhruba 600 případů, které mají znaky domácího násilí. Tato problematika nemá žádnou výrazně klesající tendenci, a tudíž se jí policie intenzivně zabývá“ říká tiskový mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.
Obě krizová centra poskytují své služby obyvatelům, nejen z okresu České Budějovice. Mezi ty, jimž pomáhají, patří i ženy, které jsou obětí násilí. Systematická pomoc těm, kteří násilnou činnost páchají, nebyla doposud na území Jihočeského kraje poskytována. Uvedené údaje ze statistik jihočeské policie ukazují pomyslnou špičku ledovce. V mnohých případech k oznámení samotného trestného činu nedochází a je zde další množství případů, kdy si ani oběť, ani násilník neuvědomí skutečnost, že překračují určité hranice. „Nabídky poskytování služeb uvedených organizací v oblasti práce s agresory jsme bez váhání využili, neboť tato činnost zapadá do konceptu nápravy klientů Probační a mediační služby, která souvisí s vedením řádného života. Jedná se konkrétní pomoc klientům s uvedeným projevem chování“ sdělil regionální vedoucí Jihočeského soudního kraje Martin Pilný z Probační a mediační služby.
Důležitá je i propojenost dalších organizací a institucí v oblasti sociálních služeb a pomáhajících profesí. „Práce s násilnými osobami v oblasti prevence nemá v našem regionu tradici. Při svém záměru jsme se inspirovali v jiných regionech. Téma je tak odlišné, že jsme se pokusili o ně podělit i s ostatními kolegy v našem regionu. Tady vznikla myšlenka na kulatý stůl,“ uvádí obě krizová centra. V prostorách Magistrátu města České Budějovice pořádali 27. 4. 2016 v dopoledních hodinách ojedinělou akci - kulatý stůl s názvem „Práce s násilnými osobami v ČR“. Jako prezentující přijali pozvání zástupci čtyř organizací z jiných regionů, kteří se dlouhodobě této problematice věnují. Pomoc oběti násilí je dnes již samozřejmostí. Zde se můžeme podívat na možnosti řešení problematiky násilí z jiných perspektiv.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondůKontakt:

Barbora Čechová
ředitelka
cechova@theia.cz
www.theia.cz
724243726


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 28. 4. 2016 23:32
Kategorie: Společnost a životní styl
Název zdroje: THEIA - krizové centrum o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Pomáháme lidem, kteří se ocitají v situacích, které již nemohou řešit vlastními silami nebo za pomoci svých blízkých. Poskytujeme poradenství, terapii, odbornou a právní pomoc.
Jsme nestátní neziskovou organizací, která v Jihočeském kraji poskytuje služby krizové pomoci a odborného sociálního poradenství.

Pomoc je určena zejména pro:
- osoby v krizi
- osoby, které jsou, nebo se mohou stát obětí trestné činnosti
- osoby, které jsou obětí domácího násilí, nebo by se jí potenciálně mohli stát, nebo je domácím násilím ohrožen někdo v jejich okolí, komu by chtěli pomoci
- všechny, kteří se ocitají v tzv. dluhové pasti

Služby poskytujeme ambulantní formou v těchto městech:
- České Budějovice
- Jindřichův Hradec
- Český Krumlov
- Písek

Mimo nabízených služeb dále realizujeme:
- na školách programy primární prevence rizikového chování
- kurzy dalšího vzdělávání pro oblast sociálních služeb a školství
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.