Převody pozemků v chráněné krajinné oblasti na severu Čech | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Převody pozemků v chráněné krajinné oblasti na severu Čech


Děčín, 30. 1. 2012 – Pozemky v hodnotě téměř 18 milionů korun bezúplatně převedl Ústeckému kraji ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Ústecký kraj bezúplatným převodem získal do svého vlastnictví pozemky o celkové rozloze 77.737 m2, které jsou součástí chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a České středohoří.

Předmětem bezúplatného převodu bylo celkem 8 pozemků, které leží pod stavbami komunikací II. a III. tříd v katastrálních územích Sněžník, Všemily a Merboltice. Nejrozlehlejší z převedených pozemků o výměře 62.148 m2 se nachází v katastrálním území Malá Veleň.

Téměř všechny pozemky byly původně v katastru nemovitostí evidovány na LV 11000 jako tzv. neznámý vlastník. Převodu zmíněných pozemků tedy předcházelo složité a časově náročné majetkoprávní šetření za účelem zjištění skutečného vlastníka nemovitostí.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 30. 1. 2012 9:04
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.