Převedený pozemek bude součástí naučné stezky | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Převedený pozemek bude součástí naučné stezky


Kutná Hora, 30. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl na doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny do vlastnictví TJ Sokol Horušice pozemek v katastrálním území Horka u Žehušic. Rozloha nemovitosti je bezmála 7.500 m2.

TJ Sokol Horušice plánuje provést údržbu aleje a zabránit její devastaci nepovoleným kácením. Ve spolupráci s Klubem českých turistů bude vybudována naučná stezka, což přispěje k ochraně přírody a krajiny.

Pozemek je osázen duby a jilmy. Tato Světlovská hráz je celkově ve velice zanedbaném stavu, některé stromy jsou částečně proschlé. S ohledem na stav a stáří stromů je nutno počítat do budoucna s jejich odborným ošetřením.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 30. 5. 2011 10:03
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.