Premiér: Pravidla musí platit pro všechny | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Premiér: Pravidla musí platit pro všechny


Starostové ze Šluknovska mne v otevřeném dopise vyzývají, abych řešil situaci v jejich regionu. To je naším společným zájmem a vlamují se do otevřených dveří. Jakkoli však jejich složité situaci rozumím, dikci tohoto dopisu považuji za zbytečně vyhrocenou. Nemlčím, mám zájem tento problém řešit a také se jím už od zasedání Bezpečnostní rady státu, kterou jsem svolal před třemi týdny, průběžně zabývám a opakovaně k němu veřejně vystupuji. Považuji za nefér tvrdit něco opačného. Nebudu oplácet stejnou mincí, zda někdo něco zanedbal, či nezanedbal, zda si někdo ze starostů počíná lépe, či hůře. Máme společnou odpovědnost a řešme tuto situaci s chladnou hlavou.

Příčin současného stavu je více. Jednou z nich je v minulosti příliš štědře nastavená sociální politika, která je postupně korigována. Pro část spoluobčanů je stále výhodnější pobírat sociální dávky než legálně pracovat. Ti jsou paušálně obviňováni, že si žijí lépe než pracující nízkopříjmové sociální vrstvy. Problém zhoršil příliv dalších lidí sestěhovávaných z jiných měst. To vyvolává napětí i uvnitř romského etnika, přičemž starousedlíci se cítí právem ohroženi chováním nově příchozích. Palčivým problémem je drobná kriminalita včetně působení „gangů“ nezletilých, která narostla o desítky procent. Brutální útoky v Novém Boru a Varnsdorfu toto napětí jen eskalovaly.

Zde musí zasáhnout stát a zabránit zvyšování napětí v regionu. Oddělme přitom krátkodobá řešení od dlouhodobých. Nevytvářejme však falešnou iluzi, že dlouholeté problémy zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Zkušenosti ukazují, že se někde s mnohem složitější situací potýkají i vyspělé evropské země.

Prvořadé je v co nejkratší době zajistit bezpečnost místních lidí a ochranu jejich majetku. Proto jsem inicioval navýšení rozpočtu policie o 700 milionů korun a vyslání policejních posil na Šluknovsko. Pro zajištění bezpečnosti nesmí být kladeny žádné personální a finanční limity. Toto řešení musí být trvalé a bude spočívat v posílení policie v problémových oblastech. Pokud byly v dislokaci policejních jednotek v minulosti učiněny chyby, musí být urychleně napraveny. Lidé se musí cítit v ulicích svých měst bezpečně a viníci brutálních útoků musí být tvrdě potrestáni. Stát nebude tolerovat jakékoli projevy násilí, tím méně rasově motivované, ať už z jakékoli strany.

Se Svazem měst a obcí jsme se shodli, že daný stav vyžaduje změnu legislativy. Na stole je řada námětů, které směřují k účinnějšímu dodržování pravidel pro všechny. Opakované páchání přestupků musí být posuzováno jako trestný čin s alternativními tresty. K lepšímu přehledu o těchto deliktech povede vytvoření centrálního registru přestupků. Musíme definovat plošné standardy nájemního bydlení, aby se nestávalo, že do ubytoven s příjmem ze sociálních dávek na bydlení je sestěhováno neúměrné množství lidí. Výplata sociálních dávek musí být vázána na řádnou školní docházku. Zároveň bude platit, že kdo žije jen ze sociálních dávek, musí obci odvádět nějakou práci, například v podobě veřejné služby.

Kombinace prevence a nulové tolerance

Na druhé straně i samotná města mají nástroje, jak situaci řešit. Případ Litvínova dokazuje, že změna je možná. Vyžaduje to ale dlouhodobou tvrdou práci a důslednou koordinaci všech aktérů, ať už městské i republikové policie, sociálních odborů, Agentury pro sociální začleňování, majitelů domů a neziskových organizací. Řešením je kombinace nulové tolerance ke všem formám kriminality a preventivních programů. Sem patří podpora vzdělávání dětí z těchto skupin, sociální terénní práce, veřejně prospěšných prací nebo azylového či prostupného bydlení.

Nepodporuji pozitivní diskriminaci ani masivní zvyšování sociálních výdajů, jak navrhuje levice. Stát si to nemůže dovolit. Přesto lze využít evropské peníze na sociální projekty a v tom může pomoci Agentura pro sociální začleňování. Projekty, které byly podané v minulém roce, mohou přinést až 250 milionů korun z evropských i národních zdrojů. Svůj díl koncepční a koordinační práce především při hledání dlouhodobějších řešení vykonává i vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Chci zdůraznit, že beru problémy Šluknovska velmi vážně a hodlám se s nimi seznámit i na místě. Je přitom naprosto nepřijatelné, aby situace zneužívaly extremistické skupiny, které nepřinášejí žádná řešení a jen prohlubují atmosféru vzájemné nenávisti. Proto apeluji na všechny slušné občany, přestože rozumím jejich osobní frustraci, aby jejich aktivity zcela ignorovali.

Komentář premiéra byl zveřejněn v Lidových novinách dne 15. září 2011.Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 15. 9. 2011 10:02
Kategorie: Politika
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.