Premiér: Zdravotnictví pomůže odbornost, ne populismus | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Premiér: Zdravotnictví pomůže odbornost, ne populismus


Národní ekonomická rada vlády (NERV) představila desítku hlavních opatření pro zefektivnění financování zdravotnictví.

V úterý 19. července k tomuto tématu uspořádala pracovní jednání za účasti médií.

„NERV ve svých doporučeních vycházel z nejlepších mezinárodních příkladů i doporučení Mezinárodního měnového fondu či OECD,“ ocenil práci NERVu premiér Petr Nečas. Právě odbornost vyzdvihl nad populismem.

Zvyšování spoluúčasti musí být sociálně citlivé

Premiér upozornil na nevyhnutelnost růstu spoluúčasti pacientů v českém zdravotnickém systému. „Zvyšování spoluúčasti je nevyhnutelné, ale čemu se vyhnout můžeme, je vytvořit ze spoluúčasti bariéru dostupnosti zdravotní péče pro slabé a potřebné,“ uvedl premiér.

Upozornil také, že již od roku 2002 dochází ke kontinuálnímu zvyšování spoluúčasti pacientů na zdravotní péči. " Je tedy mýtem, že teprve zavedení zdravotnických poplatků odstartovalo nárůst plateb ze strany pacientů. Spoluúčast tady byla vždy, jen skrytá, a to formou plateb za léky," řekl předseda vlády.

I po zvýšení spoluúčasti bude Česká republika patřit do pětice evropských zemí s nejnižší spoluúčastí na zdravotnickou péči. Bude například o třetinu nižší, než má nyní sousední Slovensko.

„Postupně bude růst počet seniorů, kteří přijímají zdravotní péči intenzivněji, a zároveň bude klesat počet ekonomicky aktivních lidí, kteří platí zdravotní pojištění,“ připomněl předseda vlády, proč je s dlouhověkostí spojeno zdravotnictví stejně jako systém penzí.

Jeden ze základních problémů současného systému je podle premiéra absence nastavení dosažení výsledku, tedy vyléčení pacienta. Naopak je systém zaměřen na maximalizaci péče, v rámci které se výkony častokrát opakují.

10 hlavních opatření pro vyšší efektivitu financování zdravotnictví

Pozitivní lékové seznamy a elektronické aukce
Elektronická preskripce
Kategorizace zdravotnických prostředků
Hodnocení přínosu přípravků/prostředků podle přínosu k nákladům
Prospektivní úhrady DRG u akutní lůžkové péče
e-Health
Další vrstvy přerozdělení
Programy pro chronicky nemocné
„Měkký gatekeeping“
Sjednocení právního základu pro fungování zdravotních pojišťoven a zvýšení odpovědnosti členů statutárních orgánů
Elektronické aukce přinesou přehlednost i úspory

Jako výhodný označila expertní skupina systém elektronických aukcí a elektronických receptů. Lékaři by na základě těchto aukcí měli předepisovat takové léčebné přípravky, u kterých bude získána nejnižší cena. Podle garanta NERV pro oblast financování zdravotnictví Miroslava Zámečníka se tento způsob osvědčil i v zahraničí.

"Přinese to velké úspory. V Německu se osvědčuje postupný přechod na pozitivní lékové seznamy. Kombinace těchto opatření přinese snížení objemu předepisovaných léků a zlepšení účinnosti," vysvětlil Zámečník.

Mezi další doporučení expertů patří i kategorizace zdravotních prostředků. "Při zavádění nových léčivých přípravků, klinických postupů i technologií je třeba je poměřovat vůči nákladům,“ uvedl Zámečník. Podle něj není třeba toto opatření zavádět bezprostředně nyní, ale výhledově to bude nutné.

Přechod na DRG

Do 10 nejdůležitějších opatření zahrnula pracovní skupina NERVu také sdílení zdravotnických údajů. To zamezí duplicitě provedených vyšetření, která pacient podstoupí. Díky opatření by lékař rychleji a efektivněji dohledal informace o zdravotním stavu pacienta i výsledky podstoupených vyšetření.

Shoda v NERV byla také na systému plateb za diagnózu DRG, který by nahradil stávající paušální úhradový systém. "Je třeba se odpoutat od úhradových paušálů, které přináší nespravedlnosti mezi jednotlivé nemocnice. Takzvanou DRG péči užívá hodně evropských zemí," prohlásil Zámečník. Na základě systému DRG si budou všechny nemocnice účtovat za konkrétní provedený úkon stejnou částku.

Experti doporučili pro zlepšení financování zdravotnictví zavést dále také jednotnou právní úpravu pro všechny zdravotní pojišťovny, změny v přerozdělení pojistného mezi pojišťovny či převod nemocenského pojištění do zdravotního pojištění. Do zdravotnictví by podle NERVu měla jít také část daně z tabáku.

NERV také doporučuje, aby lékový úřad zveřejňoval lékaře, kteří pobírají odměny za spolupráci s farmaceutickými firmami. Podle expertů se tak omezí zbytečná vydání za léky. Toto navrhované opatření ocenil i premiér Petr Nečas.

Lůžková péče potřebuje optimalizaci

V České republice převažuje počet lůžek akutní péče nad lůžky péče dlouhodobé. Právě zdravotně-sociální péče je oblastí, kde lze dosáhnout nejlepšího zlepšování péče o občany. „Existuje zde velký prostor pro restrukturalizaci akutních lůžek ve prospěch lůžek dlouhodobé péče,“ upozornil premiér Petr Nečas. Ministerstvo zdravotnictví již tyto změny provádí.

Důležité je podle NERV také přesněji definovat nároky pojištěnce na zdravotní péči a stanovení podmínek pro její čerpání. Pacienti by podle rady měly být na prevenci více motivováni. Odborníci proto navrhují, aby výsledky vyšetření, které by ukazovalo, zda pacient léčebný režim dodržuje či nikoli, získával jak lékař, tak pojišťovny. Pacient by tak mohl být v případě úspěšnosti svého léčení bonifikován.

Znemožnění úniků peněz by měla zamezit i nutnost pacienta podepsat informaci o vykonané péči. Zároveň by měl možnost také nahlížet do elektronického přehledu, kde by byly jednotlivé zdravotnické úkony evidovány.

Podle ministra Hegera musí být reforma zdravotnictví především přátelská, seriozní a odborná. "Středobodem musí být pacient. Musí být definována jeho jasná práva, ale také jasné povinnosti. Pokud se například nepodrobí odborným doporučením, je to všechno k ničemu a jde o vyhozené peníze," prohlásil ministr zdravotnictví na úterním workshopu Národní ekonomické rady vlády.Kontakt:

David Havlíček
tajemník
tajemnik.nerv@vlada.cz
nerv.vlada.cz
+420 777 949 607
+420 224 002 563


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 19. 7. 2011 16:06
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Národní ekonomická rada vlády (NERV) (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Národní ekonomická rada vlády (NERV) je poradním orgánem, který pomáhá vládě nalézt nejvhodnější podobu reforem a ekonomických opatření.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.