Právní zastupování ÚZSVM v roce 2011 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Právní zastupování ÚZSVM v roce 2011


Praha, 29. 3. 2012 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), zastupuje stát podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zejména před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek státu (dále jen „OSS“).

Zastupování se děje buď výlučně (§ 3 zákona), nebo na základě dohody (§ 6 zákona), případně jako vedlejší účastník (§ 9 zákona), pokud k majetku přísluší hospodařit státní organizaci nebo ke kterému vykonává správu Pozemkový fond České republiky, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. ÚZSVM dále poskytuje bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudem v zákonem vymezených případech.

V roce 2011 zastupoval ÚZSVM jiné OSS v celkem 691 případech, pravomocně bylo ukončeno celkem 89 případů. Celková částka, která byla předmětem řízení, dosáhla výše 10,3 miliardy korun, ÚZSVM byl úspěšný v částce 9,9 miliardy korun.

ÚZSVM kromě zastupování jiných OSS a obcí se v roce 2011 účastnil řízení v souvislosti s majetkem, s nímž hospodaří nebo jej spravuje podle zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Jednalo se o více než 4.800 případů. Z toho soudních sporů ve věcech finančního plnění, pravomocně skončených v roce 2011, bylo 462. Celková částka, která byla předmětem řízení, přesáhla 78 milionů korun s úspěšností bezmála 61 milionů korun.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 3. 2012 11:33
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.