Pozvánka na 12.ročník konference ODPADY A OBCE - Hospodaření s komunálními odpady | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Pozvánka na 12.ročník konference ODPADY A OBCE - Hospodaření s komunálními odpady


ve dnech 8. a 9. 6. 2011 vždy od 9hod. v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové

Na odborné konferenci Odpady a obce, která se každoročně pořádá v rámci cyklu odborných konferencí Odpadové dny, se opět sejde široká odborná veřejnost. V prezentacích jednotlivých přednášejících se bude diskutovat o aktuálních tématech odpadového hospodářství. Hlavními tématy konference budou: Vývoj legislativy v odpadovém hospodářství, ekonomika odpadového hospodářství obcí, závěry LCA studie o recyklaci odpadů, úprava odpadů a využití druhotných surovin, živnostenské odpady v obecních systémech nakládání s odpady.

První den bude zakončen slavnostním večerem s vyhlášením výsledků sedmého ročníku soutěže „O křišťálovou popelnici.“ Do hodnocení jsou zařazeny automaticky všechny obce, které jsou zapojené v systému EKO-KOM. O vítězi rozhodují kritéria vztahující se k hospodaření s komunálními odpady na území obce. V letošním roce se do finálového kola probojovala tato města: Praha, Říčany u Prahy, Jilemnice, Svitavy, Jeseník, Olomouc, Jablunkov, Rožnov pod Radhoštěm, Štoky, Planá nad Lužnicí, Sedlčany, Blovice, Zruč-Senec a Otovice.
Slavnostní večer s předáváním ocenění začíná od 20.00 hodin.

Odpadové dny 2011 se konají pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a města Hradec Králové.

Program:
Středa 8. června 2011

8.00 - 9.00 prezence
9.00 - 17.30 odborné přednášky a panelové diskuse:
• Návrh budoucího řešení odpadového hospodářství měst a obcí ČR v rámci integrovaných systémů nakládání s odpady – představení závěrů z aktualizace strategického dokumentu Svazu měst a obcí a Asociace krajů. Návrhy řešení klíčových oblastí odpadového hospodářství obcí s ohledem na cíle ČR.
• Návrh věcného záměru zákona o odpadech ve vztahu ke komunálnímu odpadovému hospodářství.
• Klasifikace odpadů a procesů nakládání s nimi – závěry studie LCA o recyklaci odpadů. Využití a recyklace komunálních odpadů ve vazbě na jejich skladbu a další vlastnosti.
• Živnostenské odpady v systému obce – návrh řešení živnostenských odpadů v připravovaném zákoně o odpadech. Zkušenosti a poznatky se zapojením živnostníků do obecních systémů nakládání s odpady.
• Pět let zpětného odběru výrobků – shrnutí poznatků z pětiletého vývoje zpětného odběru elektrozařízení a dalších výrobků v ČR. Zhodnocení spolupráce kolektivních systémů s obcemi. Účinnost zpětného odběru.
• Ekonomika odpadového hospodářství obcí – vývoj nákladů na odpadové hospodářství obcí. Ekonomické nástroje k efektivnímu řízení nakládání s odpady.

Čtvrtek 9. června 2011
9.00 - 13.30 odborné přednášky a panelové diskuse:
• Oddělený sběr využitelných odpadů – shrnutí zkušeností s využitím různých sběrových systémů v ČR, zaměřeno na sběr nápojových kartonů a sběr kovových odpadů.
• Dotřídění a úprava využitelných odpadů – přehled zařízení pro úpravu využitelných odpadů (papír, plast, sklo) v ČR. Role zařízení pro úpravu odpadů v rámci integrovaných systémů nakládání s odpady.
• Zpracování druhotných surovin – možnosti zpracování vybraných plastů, možnosti zpracování kovových odpadů.

Potvrzení účasti a bližší informace:
- Tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., Šárka Nováková, tel.: 602 186 205, novakova@ekokom.cz
- PR Agentura ex voto, tel.: 235 363 135, exvoto@exvoto.cz
Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 6. 2011 13:15
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: EKO-KOM (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.