Pozemky v kaplickém sportovním areálu získalo město | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Pozemky v kaplickém sportovním areálu získalo město


Český Krumlov, 4. 10. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Kaplice celkem 6 pozemků o výměře 813 m². Pozemky, které jsou součástí sportovního areálu, se nacházejí v katastrálním území Kaplice.

Většina pozemků je zastavěna různými stavbami (tribuna, šatny apod.), které jsou ve vlastnictví města Kaplice. Jeden nezastavěný pozemek je součástí sportoviště.

Převodem pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města došlo jednak ke sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a stavbám a zároveň převod tohoto majetku umožní městu efektivnější investice do celého areálu.

Kaplický sportovní areál bude i nadále sloužit pro sportovní a tělovýchovné aktivity žáků škol, místních tělovýchovných sdružení a občanům města.
Účetní hodnota převedeného majetku je téměř 80 tisíc korun.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 10. 2011 10:09
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.