Pozemky u Řípu bezúplatně převedeny městu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Pozemky u Řípu bezúplatně převedeny městu


Litoměřice, 13. 9. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl několika městům nemovitosti v celkové účetní hodnotě přes 1,1 milionu korun.

ÚZSVM převedl do vlastnictví města Roudnice nad Labem 3 pozemky o celkové výměře 8.813 m2 a účetní hodnotě bezmála 620 tisíc korun. Pozemky se nacházejí v menším chráněném území v ochranném pásmu národní kulturní památky Říp. Zčásti se jedná o pozemky pod místními komunikacemi, které tvoří chodníky k panelovým domům a zčásti sídlištní zeleň.

Město Litoměřice bezúplatně získalo do svého vlastnictví 10 pozemků o celkové výměře 1.627 m2 a účetní hodnotě více než 504 tisíc korun. Jednalo se o pozemky v katastrálním území Litoměřice, které se nacházejí pod místními komunikacemi města.

ÚZSVM také převedl pozemky státnímu podniku Povodí Ohře. Převedený pozemek v katastrálním území Poplze o výměře 4.266 m2 se nachází vedle řeky Ohře a pod mostem přes tuto řeku. Další pozemek o výměře 1.858 m2 se nachází v katastrálním území Úštěk a tvoří koryto Úštěckého potoka. Celková účetní hodnota těchto pozemků činí téměř 360 tisíc korun. Státní podnik Povodí Ohře pozemky potřebuje k plnění úkolů v rámci své působnosti a stanoveného předmětu činnosti.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 9. 2011 10:09
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.