Pokračování výstavy fotografií o paní Olze Havlové v Eurocentru Jablonec nad Nisou | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Pokračování výstavy fotografií o paní Olze Havlové v Eurocentru Jablonec nad Nisou


Od 2. listopadu 2011 naleznete v Eurocentru Jablonec nad Nisou výstavu fotografií o Olze Havlové a jejím působení pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Výstava se koná již na pátém místě. První byla v Praze, další v kampusu Masarykovy university v Brně, na zámku v Častolovicích a ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Třiatřicet uměleckých fotografií z počátků činnosti nadace pořídili profesionální fotografové: Ondřej Němec, Přemysl Fialka, Gabriela Čapková, Zdeněk Chrapek a další. Výstava v Eurocentru potrvá do 31. prosince 2011. Vernisáž se uskuteční ve foyer Eurocentra 2. listopadu v 16.30 hodin.

„Chtěli jsme oživit památku zakladatelky naší nadace a zároveň připomenout počátky zásadních změn v péči o lidi se zdravotním postižením, seniory a nemocné, které nastaly po roce 1989. Na snímcích je patrné nadšení, s jakým Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové začínal tyto změny prosazovat“, říká MUDr. Milena Černá, ředitelka Nadace Olgy Havlové.

Vystavené fotografie zobrazují počátky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, setkání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. Další fotografie zachycují prostředí tehdejších psychiatrických léčeben a ústavů sociální péče. Výstava byla připravena v rámci oslav 20. výročí založení Nadace Olgy Havlové.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve foyer Eurocentra 2. listopadu 2011 v 16.30 hodin. Výstavu zahájí Ing. Marta Procházková, ředitelka Eurocentra, a MUDr. Milena Černá, ředitelka Nadace Olgy Havlové. Během zahájení výstavy vystoupí klarinetové kvarteto Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou.
Kontakt:

Monika Granja
PR manažerka
granja@vdv.cz
www.vdv.cz
224 217 083


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 25. 10. 2011 15:06
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Nadace usiluje o to, aby pomoc, kterou poskytuje, zahrnovala celé území ČR, aby sledovala odbornou úroveň služeb a odpovídala aktuální společenské potřebě.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.