Pojištění pro život, stáří i majetek. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Pojištění pro život, stáří i majetek.


V řešení finanční situace v důsledku nepředvídatelných životních událostí pomůže správně zvolené pojištění.

V řešení finanční situace v důsledku nepředvídatelných životních událostí pomůže správně zvolené pojištění. Životním, důchodových či majetkovým pojištěním můžeme zabezpečit své nejbližší, samy sebe a také své hmotné statky.

Životní pojištění

Uzavření životního pojištění není jednoduchým krokem, je třeba ho dobře zvážit a prozkoumat nabídky různých pojišťoven. Nesprávně zvolené pojištění nejen že nekryje správně životní rizika, ale stává se nástrojem na vyhazování peněz. S uzavřením tohoto druhu pojištění získáváte vy i vaši blízcí finanční jistotu v případě nepředvídatelných situací. Rozsah pojištění a případného plnění se odvíjí od daného produktu a částky, kterou jste ochotni investovat. V mnoha případech lze poté vložené prostředky zajímavě zhodnotit. Kdy je pro mne životní pojištění nezbytné? Primárním cílem je finančně zajistit osoby blízké v případě smrti. Pokud je rodina finančně závislá na mém příjmu, stojí tento druh pojistky jistě za zvážení.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění dotované státem je výhodná volba spoření. Umožňuje vytvořit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří. Hlavním důvodem pro uzavírání tohoto druhu pojištění je nejistota státního důchodu, který mnohdy nepokrývá ani základní potřeby člověka. Základním principem je drobné střádání peněz za ekonomicky aktivního života. Výše částky závisí v plné míře na možnostech pojištěnce, mělo by být dostatečně vysoké, ale zároveň by nemělo příliš zatěžovat rodinný rozpočet. V dnešní době plné státních dluhů a bankrotů je vlastní důchodové spoření jedinou jistotou pro pokojné stáří.

Pojištění odpovědnosti

Pokud v práci používáte služební automobil nebo máte nějakou hmotnou odpovědnost, není od věci zamýšlet se nad takovým druhem pojištění, který by vás v případě požadované úhrady ochránil. Nechtěné nehody způsobené cizímu subjektu jsou na denním pořádku. Tyto situace mohou být příčinou velice závažných problémů. Abychom se uchránili zadlužení či velké finanční ztráty, je dobré se zabezpečit právě pojištěním odpovědnosti za způsobenou škodu. Typy pojištění odpovědnosti jsou:
za škodu občana z činnosti v běžném životě,
vlastníka nebo opatrovatele zvířete,
za škodu z výkonu práva myslivosti,
vlastníka nebo provozovatele plavidla,
za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání,
za škodu vlastníka, držitele nebo správce nemovitostí.

Majetkové pojištění

V zásadě se pojištění majetku dělí na pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti.

S běžným provozem domácnosti je bohužel spojena spousta rizik. Proto není na škodu uzavřít smlouvu s pojišťovnou, která případné škody uhradí. Pojištění domácnosti se dělí podle šíře pojistné ochrany. Základní pojištění je určeno pro standardně vybavené domácnosti, největší výhodou je rychlé sjednání a relativně nízká cena. Nadstandardní pojištění, neboli také luxusní, je určeno především pro ochranu domova s dražší výbavou. Výhodou je zde možnost stanovení pojistné částky pro jednotlivé věci ve výši jejich skutečné hodnoty.

Pojištění nemovitosti je především určeno k zabezpečení nemovitosti proti živelným pohromám, zlodějům a dalším rizikům. Sjednává se především podle typu nemovitosti, zejména pro rodinné domy včetně vedlejších objektů, byty a bytové domy, rekreační objekty a v neposlední řadě objekty ve výstavbě. Výčet rizik je stanoven pojistnou smlouvou. Základní rizika, proti kterým se lze pojistit, chrání nemovitost před živelnými pohromami a zahrnuje především požár, výbuch, úder blesku a pád letadla. Pojistnou ochranu lze samozřejmě rozšířit na další rizika jako např. záplava, povodeň, pád stromu či vichřice.Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 28. 7. 2011 11:09
Kategorie: Auto-moto
Název zdroje: ekom promotion (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.