Pět finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého povede umělecký dialog s veřejností | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Pět finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého povede umělecký dialog s veřejností


Tvorba letošních pěti finalistů, které vybrala sedmičlenná mezinárodní porota z celkem 64 umělců, bude letos zcela poprvé prezentována ve veřejném prostoru. Organizátoři se rozhodli následovat myšlenku teoretika a kritika umění Jindřicha Chalupeckého, že umění se ukazuje lidem a lidé umění.

Porota, jíž letos předsedal kurátor MoMA v New Yorku Christian Rattemeyer, poslala do finále o nejprestižnější českou cenu pro výtvarné umělce do 35 let Filipa Cenka, Dominika Langa, Pavla Sterce, Marka Thera a Jiřího Thýna. Cena Jindřícha Chalupeckého se podobně jako jiná mezinárodní ocenění současného výtvarného umění neuzavírá žádným uměleckým žánrům. Ve výběru o laureáta jsou tak autoři instalací, objektů, animace, fotografií či videí.

Finalisté 22. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého budou postupně představeni v rámci doprovodné akce 5 finalistů, 5 měsíců, 5 míst. V průběhu pěti měsíců tak budou vystavovat svá díla v nejrůznějších formách na pěti vybraných místech pěti různými způsoby a nepůjde zdaleka jen o Prahu. „Cílem je zprostředkovat široké veřejnosti to nejlepší, co u nás na poli výtvarného umění vzniká, ukázat, jaké jsou aktuální tendence, jakým způsobem umělci reflektují současnou situaci,“ říka Lenka Lindaurova ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Současné umění podle organizátorů a porotců mezi různými médii osciluje, což dokládá i loňský ročník prestižní britské Turnerovy ceny za soudobé umění, kdy porota ocenila Susan Philipsz za zvukovou instalaci v ulicích. Umělecký dialog s širokou veřejností by podle organizátorů mohl vést k pochopení záměřů a snah výrazných zástupců výtvarné scény a netradičním způsobem by mohl oživit prostředí, ve kterém žijeme.

„Tito finalisté kladou kreativní otázky a představují formální přístupy a intelektuální zájmy současné české scény. Jako porota cítíme, že tito umělci můžou obstát v mezinárodním srovnání,“ řekl předseda poroty Christian Rattemeyer. Filip Cenek přesvědčil porotu svým sebejistým převedením pohyblivého obrazu, plastických elementů a dalšího vizuálního materiálu do komplexní instalace, která vtáhne diváka, ale odmítá rychlou interpretaci. Dominik Lang se zabývá dědictvím modernistického umění instalací a skulptur, které se zdají být relevantní a neodkladné a systematicky řeší širší témata o roli a příslibu poválečné modernistické praxe. Pavel Sterec se podle poroty vyjadřuje přesnými konceptuálními gesty, jeho dílo je extrémně promyšlené a má za sebou už dostatečně různorodé individuální práce s pečlivě vybraným námětem. Porota dále ocenila vtipné, ale upřímné krátké filmy a videa Marka Thera, zaujata byla především konfrontací sporných momentů, výstřední estetikou nebo referencemi k popkultuře. Instalace Jiřího Thýna zaujaly stylem konceptuální fotografie, která v nedávné době opět získala svou důležitost ve světě mezinárodního umění. Jeho dokonalá a profesionální práce vyniká mimo jiné řemeslným zpracováním i formální krásou. „Věříme, že všichni vybraní finalisté hrají živou a důležitou roli na současné české scéně a jejich práce jsou příslibem, že se jejich společná výstava letos na podzim stane velkou událostí,“ dodal Rattemeyer.

Umělci se na Cenu Jindřicha Chalupeckého přihlásili sami nebo byli nominováni tzv. nominátory. V porotě vedle kurátoara MoMA Christiana Rattemeyera zasedl šéfkurátor vídeňského MuMOK Rainer Fuchs, kurátor a šéfredaktor uměleckého magazínu Springerin Georg Schöllhammer, čeští kurátoři Ondřej Chrobák, Edith Jeřábková, Mira Keratová a umělec a pedagog Tomáš Lahoda. Všichni finalisté připraví jako každý rok svůj projekt pro výstavu v Centru současného umění DOX v Praze, kde porota vybere laureáta a jeho jméno oznámí 25. listopadu v rámci slavnostního večera v režii umělce Michala Pěchoučka. Vítěz získá padesát tisíc korun od společnosti Triga, šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a sto tisíc korun určených na realizaci výstavy v Galerii Václava Špály na podzim 2012. Letos poprvé bude udělena v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého Cena r-ekl-amy od společnosti TTV spojená s finanční odměnou třicet tisíc korun a nově bude udělena a Cena čtenářů časopisu Respekt.

Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v květnu 1990 z podnětu Václava Havla, malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře. Za dobu své existence pro českou scénu „objevila“ řadu výrazných výtvarných osobností, které nyní patří ke špičce české výtvarné scény a jejichž práce obstála i v zahraničí. Mezi takové umělce patří například Kateřina Šedá, Michal Pěchouček, Ján Mančuška, Jiří Černický nebo Eva Koťátková. Více informací na www.cjch.cz

V letošním roce se hlavním partnerem Ceny Jindřicha Chalupeckého stala společnost Deloitte, která tímto rozšiřuje své aktivity zaměřené na podporu mladých českých umělců.
Umění podporuje společnost Deloitte již od roku 2009 v rámci projektu Umění úspěchu.
V první etapě Deloitte vybral obrazy pěti nadějných mladých umělců, absolventů Akademie výtvarných umění a Vysoké školy umělecko-průmyslové. Završením úspěšné putovní výstavy obrazů byla aukce pod patronací aukční síně Dorotheum. Získané finanční prostředky Deloitte věnoval zpět do umění, konkrétně studijního programu VŠUP. Ve druhé části se projekt Umění úspěchu spojil s fotografiemi. Ty pro Deloitte nafotila pětice studentů pražské FAMU.


PR, tiskový servis:
Martina Reková
martina.rekova@4press.cz
tel.: 731 573 993
Klára Mixová
klara.mixova@4press.cz
tel.: 731 514 462


KONTAKT:
Společnost Jindřicha Chalupeckého
Národní 11, 110 00 Praha 1
+420 777 553 652
www.cjch.cz

Kontakt:

Anna Fibichová
asistentka
fibichova@mediareport.cz
mediareport.cz
736 488 741
222 940 014


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 16. 6. 2011 15:05
Kategorie: Kultura
Název zdroje: MediaReport s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PR agentura
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.