Památkově chráněný Chlumeček má nového vlastníka | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Památkově chráněný Chlumeček má nového vlastníka


Český Krumlov, 14. 12. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu téměř 632 tisíc korun z prodeje stavby Chlumeček a pozemku v katastrálním území Křemže. Jedná se o bývalou tvrz, která byla zapsána do seznamu kulturních památek České republiky.

O nemovitosti neměla zájem obec ani Ministerstvo kultury ČR, a proto ÚZSVM nemovitosti nabízel k prodeji ve výběrovém řízení. Po mnohaletém úsilí se nakonec podařilo majetek prodat v 7. kole výběrového řízení.
Prodej ztěžovala skutečnost, že nemovitosti jsou rozsáhlé, ve velmi špatném stavebně technickém stavu, ale zároveň památkově chráněné a nacházejí se v chráněné krajinné oblasti Blanský les.

Stát nemovitosti získal jako tzv. odúmrť ještě v období činnosti okresního úřadu, po jehož zániku přešel majetek do příslušnosti hospodaření ÚZSVM.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 12. 2011 9:38
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.