OTEVŘENO SENIORŮM – plakáty k sociální kampani zaplavily telefonní budky | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


OTEVŘENO SENIORŮM – plakáty k sociální kampani zaplavily telefonní budky


Dlouhodobá kampaň Diakonie ČCE, věnovaná tématu znevýhodnění starších lidí ve společnosti, se opět představuje cestou velkoplošné světelné reklamy na telefonních budkách. Od srpna až do konce letošního roku se plakáty s varovným sloganem „DNEŠNÍ TABU SE JMENUJE STÁŘÍ“ objevují ve většině krajských měst v počtu více než 400 exemplářů. Cílem kampaně, která odstartovala v „předvečer“ Evropského roku seniorů 2012, je důsledná změna pohledu veřejnosti na seniory. Zdravě kontroverzní ladění kampaně podpořil i hraný klip, jenž vysílá na základě mediálního partnerství v průběhu roku Česká televize a multikina CineStar. Kampaň zdůrazňuje, že stáří a stárnutí má svoji nezastupitelnou kvalitu a cenu. Senioři představují zároveň nejpočetnější skupinu klientů, o něž Diakonie pečuje ve svých střediscích po celé republice.

AKTIVNÍ A SPOKOJENÉ STÁRNUTÍ. REALITA NEBO FIKCE?
Je náš dnešní postoj ke stáří vskutku nadobro odcizený? Dokážeme ještě starším lidem naslouchat a vycházet vstříc, jak by si zasloužili? Kampaň OtevrenoSeniorum.cz se snaží vyvolat diskusi nad nejčastěji tradovanými omyly, stereotypy a předsudky, jež si naše společnost vůči seniorům podržuje…

Cyklus plakátů v podobě optometrických tabulí jsou prezentovány v outdoorové reklamě (www.nabudku.cz), a dále v novinách a magazínech s podporou významných mediálních skupin. Mírně šokující výroky z reklamních ploch upozorňují na skutečnost podpořenou řadou sociologických studií, jež je na veřejnosti dosud málo reflektována:

„Lidé, kterým je 55 roků a více, jako by neexistovali. Jen výjimečně se s nimi setkáme v médiích jinak než jako s kuriózními objekty bulvární senzace - oběťmi nehody, podvodu či zapomnění“, popisuje Ivan Peterka z agentury ProBono důvody, které vedly ke vzniku charitativní kampaně.

Postery ke kampani zaznamenaly už na samém začátku vítězství v soutěži veřejně prospěšné reklamy Žihadlo (www.neziskovky.cz). Videoklip byl poté nominován mezi čtveřici nejlepších v sekci mladých režisérů na festivalu Cannes 2011.

Kampaň je součástí přípravného programu Age Platform Europe pro Evropský rok seniorů 2012.

Odborným garantem sociální kampaně je Mgr. Lucie Vidovičová, PhD. (www.ageismus.cz).

VAROVNÉ SKUTEČNOSTI
Senioři jsou vůči mladším podhodnoceni, běžně označováni pejorativními výrazy (stařík, dědek), často vnímáni jako „pomalí, popletení, nemohoucí…“. Podle domácích průzkumů zažil téměř každý třetí občan starší 60 let a více než každý druhý starší 70 let v nedávné době situaci, kdy se k němu někdo choval rozdílně jen z důvodu jeho vyššího věku.

Tzv. ageismus se netýká jen nejstarších věkových ročníků. Typické příklady najdeme např. v diskriminaci starších pracovníků na trhu práce, za které jsou dnes nezřídka považováni padesátníci nebo i lidé nad 45 let!

PROČ PRÁVĚ SENIOŘI? STÁŘÍ NÁM MŮŽE DÁT VÍC, NEŽ SI MYSLÍME...
Zaměření kampaně se nese v duchu jejího titulu. Chceme otevřít seniorům… Mysl lidí, přístup institucí i jednotlivců, veřejné i neveřejné prostory, zkrátka společnost. Tím, že otevíráme seniorům, otevíráme i sami sobě.

Služby pro seniory tvoří podstatnou část práce Diakonie ČCE, která se stará ročně, opakovaně zhruba o 4 000 seniorů v terénních, ambulantních i pobytových službách. DČCE dlouhodobě spolupracuje s Českou alzheimerovskou společností.

Několik tipů k zamyšlení z tzv. seniorského desatera najdete na www.otevrenoseniorum.cz:

VÍTE, ŽE...
> Stárnutí je proces, nikoli stav.
> Senioři neexistují.
> Stárnutí české populace není sociální problém.
> Senioři volí, pracují a nakupují.
> Na stáří se neumírá.

Kontakt:

Mgr. Vendula Kodetová
PR senior manager
kodetova@diakoniecce.cz
www.diakonie.cz
739 244 788


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 8. 2011 15:16
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Diakonie ČCE (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
DČCE je jednou z největších neziskových organizací v ČR (obnovená činnost již od r. 1989). Celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní a vzdělávací služby – denně v přímé péči pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, chráněných dílen, občanských poraden ad. až po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající.

>> Diakonie ČCE poskytuje služby na více jak 40 místech po republice (střediska, speciální školy). Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a cca. 1000 dobrovolníků. Diakonie ČCE aktuálně nabízí 127 registrovaných sociálních služeb.

>> Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie směřuje k tomu, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života.


>> Principy a hodnoty DČCE:

pomoc všem lidem bez ohledu na vyznání
> podpora rodinného prostředí se zachovanými vazbami
> respekt potřebám jednotlivců.

>> Projekty:

humanitární pomoc
> pomoc cizincům v nouzi
> LifeTool – poradna v oblasti asistivních technologií a komunikačních pomůcek
> Diakonie pro Afriku – pomoc sirotkům
> Ne-Násilí; Bydlení seniorů etc.


>> www.diakonie.cz <<
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.