Osobnosti pomáhají v boji proti rakovině | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Osobnosti pomáhají v boji proti rakovině


2. června 2011 v 18.00 hodin se uskuteční v Museu Kampa v Praze dražba fotografií významných českých osobností ve prospěch vzdělávací kampaně v boji proti rakovině. Dražbou bude provádět Marek Eben, výtěžek dražby je určen obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius.

V Muzeu Kampa (Sovovy Mlýny) byla 31. března slavnostně zahájena výstava fotografií Pavla Brunclíka „Portrait Gallery, Češi“. Výstava, nad níž převzala záštitu předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová, odkryla netradiční výrazy špičky českého národa. Osobnosti české kultury, vědy či sportovních odvětví se nechaly zvěčnit, aby jejich fotografie po skončení výstavy pomohly dobré věci. Vystavené fotografie např. Václava Havla, Evy Jiřičné, Jana Třísky, Karla Schwarzenberga, Karla Sidona a mnohých dalších, budou vydraženy ve prospěch obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius, jejíž zakladatelky Jana Singerová, Michaela Tůmová, Jiřina Turnerová a doc.Mudr. Petra Tesařová připravily osvětovou kampaň pro vážně nemocné pacienty s cílem podat veškeré důležité informace o nemoci. Výtěžek z této dražby bude použit na další část kampaně zaměřenou na další onkologická onemocnění, např. kolorektální karcinom.
„Komunikace nemoci lékaře směrem k pacientovi je klíčová pro psychický stav a úspěšnost léčení každého pacienta. Ne vždy jsou pacienti však schopni vše pochopit na místě. Proto Dialog Jessenius funguje s cílem rozšířit informovanost veřejnosti o závažných onemocněních a rizikovém chování“ říká Jana Singerová, předsedkyně představenstva obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius. „Proto jsme využili nabídky generálního sponzora výstavy firmy RSJ algoritmic trading, resp. p. Karla Janečka – zakladatele a ředitele firmy, abychom využili tuto výstavu k následné dražbě fotografií ve prospěch naší společnosti a hlavně pro navázání na úspěšné DVD o karcinom prsu pro další osvětu v oblasti zhoubných onemocnění, například rakoviny tlustého střeva, kde bohužel Česká republika zaujímá přední místo v celosvětovém žebříčku“ dodává paní Michaela Tůmová. Samotný autor, fotograf Pavel Brunclík, dodává „Bylo mi ctí vytvořit portréty těchto osobností stejně jako vzdát se autorského honoráře za fotografie a knihu ve prospěch dobré věci.“

Výstava, která se koná v Muzeu Kampa do 5. června 2011, je doprovázena výpravnou knihou s životními příběhy fotografovaných osobností. Fotografie opatřil texty Pavel Kosatík, držitel ceny Ferdinanda Peroutky.
Kontakt pro média: Olga Kunešová, tel: 602 105322, email: olga.kunesova@bigfishco.info
Dialog Jessenius o.p.s., Chittussiho 144/1, Praha 6, 160 00, www.dialog-jessenius.cz

Dialog Jessenius
Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních a rizikovém chování. A také s přáním zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a pacienty resp. jejich rodinnými příslušníky. Jedním z hlavních směrů činnosti společnosti je výroba edukačních filmů o závažných onemocněních, například o rakovině prsu. Některá onemocnění by neměla tak hluboký dopad, kdyby o nich byli pacienti lépe informováni: kdyby věděli, koho a nač se ve věci svých zdravotních obtíží zeptat. Postupně tedy vzniká soubor filmových průvodců, který má pomoci včasnému rozpoznání choroby a její následné léčbě. Filmy se ve formě DVD distribuují mezi rizikové skupiny pacientů, buď přímo v nemocnicích, nebo prostřednictvím pacientských organizací. Na jejich přípravě spolupracují experti z řady medicínských oborů, ve filmech však vystupují i sami nemocní, kteří informují o svých zkušenostech. DVD jsou k dispozici zdarma. Mottem je věta: „Vědět je klíč.“ Další důležitou oblastí činnosti o. p. s. Dialog Jessenius je akce „Můžu ti pomoci?“. Je to kampaň na podporu prevence rizikového chování na základních a středních školách. Studenti ve spolupráci se školenými pedagogy se v uměleckých dílnách (filmové, hudební a výtvarné) snaží ztvárnit problematiku celého spektra závislostí, šikany apod. Podrobnosti o práci a výhledech obecně prospěšné společnosti jsou k dispozici na webu
www.dialog-jessenius.cz.
Pavel Brunclík
Narodil se 27. 10. 1950 ve Znojmě. V roce 1974 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, v letech 1974–1980 studoval režii a scenáristiku na katedře dokumentární tvorby FAMU, na katedře fotografie absolvoval rok mimořádného studia. Po ukončení studia externě spolupracoval s ČST. Od roku 1981 pracuje jako samostatný fotograf. V letech 1985–1992 působil převážně v zahraničí (Rakousko, Itálie) a věnoval se zejména reklamě. V tomto období vytvořil obrazovou část několika audiovizuálních programů: Palác v Kielcach, Polsko, 1985; Stroje pro 20. století, Rakousko, ČSR, 1985; Muzeum H. Sienkiewicze, Polsko, 1988; Varšavský zámek, Polsko, 1988; a další. V posledních letech se věnuje převážně vlastním projektům. www.pavelbrunclik.com

Pavel Kosatík
Narodil se 13. 6. 1962 v Boskovicích. Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze (1984). Pracoval jako nakladatelský redaktor (Československý spisovatel, Knižní podnikatelský klub, Kdo je kdo), redaktor a editor Mladé fronty Dnes (1992–1995) a zástupce šéfredaktora Reflexu (1995). Od té doby je (s výjimkou roku 2004, kdy působil jako vedoucí kulturní rubriky Hospodářských novin) ve svobodném povolání. Jako autor se zabývá hlavně novodobou českou historií. Spolupracoval mj. s časopisy Týden a Respekt, píše scénáře pro Český rozhlas a Českou televizi. Držitel Ceny Toma Stopparda, ceny Ferdinanda Peroutky aj.Kontakt:

lida@exvoto.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 5. 2011 11:52
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: ex voto, spol. s r. o. (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.