Oběti brutálních trestných činů neznají svá práva | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Oběti brutálních trestných činů neznají svá práva


Co je důvodem neoznámování často závažných trestných činů, jako například znásilnění, loupež, domácí násilí? Oběti skryté kriminality v průzkumech napříč Evropou shodně uvádějí, že to jsou strach z pachatele, obavy z velkého průlomu do soukromí, nemožnost kontroly nad procesem objasňování trestného činu, předchozí špatná zkušenost s prvním kontaktem na policii, pochybnosti o zadostiučinění ve formě náhrady škody a odpovídajího trestu.

Co je důvodem neoznámování často závažných trestných činů, jako například znásilnění, loupež, domácí násilí? Oběti skryté kriminality v průzkumech napříč Evropou shodně uvádějí, že to jsou strach z pachatele, obavy z velkého průlomu do soukromí, nemožnost kontroly nad procesem objasňování trestného činu, předchozí špatná zkušenost s prvním kontaktem na policii, pochybnosti o zadostiučinění ve formě náhrady škody a odpovídajího trestu. Znamená to, že oběti postrádají garanci bezpečí, ochrany, dostatečné informovanosti a satisfakce. V loňském roce se v ČR zvýšil počet oznámených trestných činů o 7 procent. Za každým z nich je minimálně jedna oběť, ale také minimálně jeden neoznámený trestný čin.
Velkou naději na posílení důvěry a ochoty oznamovat trestné činy nabídl zákon o obětech trestných činů, který je v České republice účinný od 1. srpna 2013. Jelikož je pro běžnou populaci, stejně jako téměř každá nová právní norma, i tento zákon náročný z hlediska srozumitelnosti a jeho aplikace v praxi, rozhodl se Bílý kruh bezpečí u příležitosti letošního Evropského dne obětí (22. února) zpřístupnit na internetu obsáhlé a srozumitelně formulované informace pro oběti a svědky trestných činů. Občan zde nalezne informace počínaje oznámením trestného činu, právem na ochranu, soukromí, peněžitou pomoc , hlavní líčení u soudu, postavení jednotlivých osob aj. Tyto stránky Bílý kruh připravil v rámci mezinárodního projektu INFOVICTIM a jsou dostupné prostřednictvím www.bkb cz kliknutím na „rady pro oběti“.
Informované a včas poučené oběti dokáží lépe uplatnit svá práva, získat pocit spravedlnosti v individuálním případě a ochotněji spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Bílý kruh bezpečí poskytuje své bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem již 23 let. Prostřednictvím nonstop linky krizové pomoci na čísle 257 317 110 a sítě poraden této organizace v ČR tak ročně získá radu, informace a pomoc několik tisíc obětí včetně pozůstalých.
Kontakt:

Tomáš Zdechovský
Jednatel
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 21. 2. 2014 20:55
Kategorie: Společnost a životní styl
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.