Obec získala pozemky v areálu bývalých kasáren | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Obec získala pozemky v areálu bývalých kasáren


Tábor, 9. 6. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl obci Jistebnice 2 pozemky v prostoru bývalých kasáren.

Jeden pozemek se nachází pod stavbou plechové garáže, která slouží k uskladnění věcí, materiálu a techniky místní základní a mateřské škole, jednotce Sboru dobrovolných hasičů Jistebnice a samotné obci. ÚZSVM tímto převodem sjednotil vlastnictví pozemku a budovy. V případě druhého převedeného pozemku se jedná o účelovou komunikaci, která vede rovněž areálem bývalých kasáren.

Celková výměra předaných nemovitostí je 1.600 m2. Součástí bezúplatného převodu je taktéž smluvní závazek obce využívat tento majetek i do budoucna ke stejnému účelu. Obec již dříve získala celý areál na základě darovací smlouvy od Ministerstva obrany ČR.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 6. 2011 10:36
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.