Obec a Lesy ČR získaly státní pozemky | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Obec a Lesy ČR získaly státní pozemky


Česká Lípa, 15. 6. 2011 – Pozemky v hodnotě téměř 770 tisíc korun převedl Lesům České republiky a městu Doksy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

Předmětem bezúplatného převodu Lesům ČR bylo 8 lesních pozemků nesouvisle rozmístěných po katastrálním území Vítkov u Dobranova a jeden pozemek ve stejném katastrálním území, který tvoří nezpevněnou lesní komunikaci a slouží jako přístupová cesta k ostatním lesním pozemkům. Celková výměra pozemků činí více než 12 tisíc m2, jejich hodnota převyšuje 735 tisíc korun.

Městu Doksy ÚZSVM bezúplatně převedl 2 pozemky. Nemovitý majetek se nachází v katastrálním území Doksy u Máchova jezera. Větší pozemek o výměře 1.378 m2 je označený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Město jej hodlá využít jako místní komunikaci v souladu se schváleným projektem regenerace sídliště Pražská – Doksy a zajistit tak propojení s obytnou zástavbou. Druhý pozemek o výměře 942 m2 se nachází pod místní komunikací III. třídy a zajišťuje přístup k řadové zástavbě rodinných domů. Celková účetní hodnota obou pozemků je téměř 35 tisíc korun.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 15. 6. 2011 10:40
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.