Nový energetický zákon posílí ochranu zákazníků | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Nový energetický zákon posílí ochranu zákazníků


Ve čtvrtek nabyl účinnosti nový energetický zákon. Přinese více práv zákazníkům i vyšší bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny a plynu.

Dodavatelům energií například zákon přímo nařizuje přesně své zákazníky seznámit s konečnou cenou nebo stanovuje právo zákazníka na výběr způsobu platby za elektřinu nebo plyn. Kromě toho zákon podrobněji upravuje dispečerské řízení přenosové soustavy, vymezuje pravomoci Státní energetické inspekce a Energetického regulačního úřadu nebo vyžaduje autorizaci na výstavbu nových zdrojů elektřiny.

"V souladu s evropským právem nový energetický zákon stanovuje povinnost vlastnického oddělení provozovatelů přenosových a přepravních soustav. V České republice volný trh existuje už několik let a zákazníkům přinesl svobodu ve výběru svých dodavatelů energií," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, jehož rezort změnu připravil.

Podle ministra Kocourka jen v loňském roce využilo možnosti změnit svého dodavatele elektřiny téměř 200 tisíc domácností. Nového dodavatele plynu si pak našlo téměř 85 tisíc odběratelů.

Bezpečnost a stabilitu dodávek zajistí také dispečerské řízení, kterému podléhají jak elektrárny, tak zákazníci z řad velkých odběratelů, přímá vedení elektřiny i provozovatelé distribučních soustav.

"Dispečerské řízení představuje složitý systém řízení energetické soustavy, ve kterém musí panovat neustálá rovnováha mezi výrobou a spotřebou na bezpočtu míst. Novela zákona umožňuje aktivní dispečerské řízení všech prvků připojených do sítě tak, aby bylo možné tuto rovnováhu udržet i v případě nepředvídatelných náhlých extrémních výkyvů," vysvětlil ministr Kocourek.

Zákon nově zavádí také autorizaci na výstavbu nového zdroje elektrické energie, kterou bude vydávat ministerstvo průmyslu a obchodu. Podmínkou bude, aby výstavba nových elektráren byla v souladu se Státní energetickou koncepcí a také Národním akčním plánem pro obnovitelné zdroje. Rezort bude posuzovat ale i řadu dalších faktorů a podmínek.

Na dodržování pravidel, která zákon stanovuje, bude nově dohlížet Energetický regulační úřad. Vyplývá to ze zásad Evropské unie. Dosud tuto činnost vykonávala Státní energetická inspekce, v jejíž pravomoci zůstane například dohled nad kvalitou výrobků spojených se spotřebou energie. Spory mezi zákazníky a dodavateli již ale bude řešit Energetický regulační úřad.

Nová pravidla, která energetický zákon zavádí, vychází z třetího energetického balíčku Evropské unie. Cílem postupných změn v regulaci energetiky v Evropě je především liberalizace trhu, větší transparentnost, zvýšení konkurenceschopnosti či zajištění lepší ochrany zákazníků. Záměrem Unie je rovněž zaručit vyšší energetickou bezpečnost jednotlivých členských zemí i Evropské unie.Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 19. 8. 2011 15:59
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.