NERV: Fiskální pravidlo omezí neodpovědné zadlužování | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


NERV: Fiskální pravidlo omezí neodpovědné zadlužování


Členové Národní ekonomické rady vlády (NERV) dnes prezentovali doporučení pro české veřejné finance. Tým předních českých ekonomů a jejich spolupracovníků se shodl například na potřebnosti vzniku finanční ústavy či rozpočtové rady.

Garant pracovní skupiny NERV Veřejné finance Tomáš Sedláček uvedl, že v ČR i ve světě existuje jednota ohledně reforem. „Cílem bylo navrhnout taková opatření, která povedou ke zmírnění politických mechanizmů vedoucích k narůstajícím výdajům a schodku,“ řekl Sedláček.

Česká republika přitom není jedinou zemí s problémy ve veřejných financích. Návrhy opatření tak byly vytvořeny na základě případových studií z celkem 26 vyspělých zemí světa, kde byly prováděny institucionální reformy.

Jedno z doporučení bylo zavedení národního fiskálního pravidla, které by mělo zmírňovat výkyvy hospodářského cyklu. Tedy podle Tomáše Sedláčka „zmírňovat euforii v období růstu i depresi v období poklesu.“ NERV se přitom zamýšlel nad dvěmi možnostmi, a to fixním a dynamickým pravidlem, které by se odvíjelo od stavu hospodářství a výše zadlužení.

„Bude nejlepší, pokud se stát vzdá pokušení řešit situaci dluhem. Autopilot má předbíhat zadlužování. Náš problém je, že nevidíme dále než na dva roky dopředu, ale zadlužujeme se dlouhodobě, tedy tam, kam predikce nevidí,“ uvedl k fiskálnímu pravidlu Tomáš Sedláček. Na plnění tohoto pravidla by měla dohlížet nezávislá instituce – rozpočtová rada. „Fiskální rada jako supervizor je něco, k čemu většina zemí směřuje,“ doplnil další člen NERV Vladimír Dlouhý.

Podle NERVu je zapotřebí také zavést osobní a přímou odpovědnost politiků za rozpočtovou kázeň a sankce za její nedodržování. Spolu s rozpočtovými cíli, výdajovými rámci a dalšími zmiňovanými opatřeními to povede podle NERVu ke zlepšení řízení rozpočtů.

Nedílnou součástí reformy veřejných financí by měla být podle NERVu i opatření v oblasti daňové. Mezi ně patří například posun od zdanění práce ke zdanění spotřeby, postupné sbližování sazeb DPH směrem k základní sazbě nebo zavedení jednotného inkasního místa. „Podle řady studií, například OECD či CERGE-EI je existence snížené sazby DPH velmi neefektivní. NERV doporučuje zavést jednu sazbu DPH a upravit podle toho sociální politiku,“ uvedl člen NERV Jan Procházka.

Vladimír Dlouhý také zdůraznil, že „výstupy NERV jsou na pomezí akademické práce a praktického výzkumu. Ted je na vládě, aby to skombinovala se svými poznatky a uvedla do praxe. To není úlohou NERVu.“Kontakt:

David Havlíček
tajemník
tajemnik.nerv@vlada.cz
nerv.vlada.cz
+420 777 949 607
+420 224 002 563


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 6. 2011 14:48
Kategorie: Ekonomika | Politika | Veřejná správa
Název zdroje: Národní ekonomická rada vlády (NERV) (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Národní ekonomická rada vlády (NERV) je poradním orgánem, který pomáhá vládě nalézt nejvhodnější podobu reforem a ekonomických opatření.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.