NadpisSETKÁNÍ NA PŮLI CESTY | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


NadpisSETKÁNÍ NA PŮLI CESTY


V podvečer 5. října 2011 proběhlo setkání hradeckých a pardubických podnikatelů s primátory obou krajských měst. Zástupci veřejné správy a podnikatelé z přilehlých krajských měst diskutovali o vzájemné spolupráci a spojení úsilí při prosazování zájmů v podnikání i v občanském životě.

Primátoři Statutárních měst se potkali na půli cesty mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Setkání připravil Český klub podnikatelů. Na půli cesty, v Penzionu Parkur v Hrobicích, se diskutovalo především o spojení úsilí při komunikaci celé aglomerace východních Čech. Podnikatelé si vyměnili pohledy na témata dopravy, podpory podnikání, rozvoje cestovního ruchu i aktuálního řešení adaptace nepřizpůsobivých občanů a problematiky jejich začlenění do života měst. Z diskuse jednoznačně vzešlo, že téma „Hradec Králové-Pardubice. Města blízká i vzdálená“ je velmi aktuálním. Obě krajská města mají velmi podobné zájmy a jsou připravena velmi úzce spolupracovat při jejich prosazování. Primátorce Štěpánce Fraňkové za Pardubice a Zdeňku Finkovi za Hradec Králové byly kladeny podobné dotazy, týkající se především spojní úsilí v prosazování zájmů celé aglomerace společnými kroky. Z téměř dvouhodinové diskuse vyznělo jasné partnerství obou měst a velká vůle ke spolupráci. Primátoři představili podnikatelům stanoviska a plány měst, která si jsou velmi blízká a pracují na společném konceptu komunikace postojů. Z diskuse obou primátorů s podnikateli vzešlo několik inspirací, kterými se, jak slíbili, budou zabývat. Podnikatelé si velmi považují, že si představitelé obou měst udělali čas ve svém nabitém programu, a že právě Český klub podnikatelů mohl uspořádat tuto neformální schůzku. Klub je sice politicky nestranný, ale spojení podnikatelů s politiky je nepostradatelné. Podvečer 5. října byl v Českém klubu podnikatelů věnován nejen spolupráci mezi veřejným, správním a soukromým sektorem. Zúčastnění podnikatelé sousedících měst dostali příležitost k navázání kontaktů a výměně zkušeností s podnikáním prostřednictvím sportovního odpoledne a neformálním posezením s ochutnávkou vína.
Český klub podnikatelů úspěšně působí v Královéhradeckém kraji, každý měsíc připravuje pro své členy setkání se zajímavým programem.
Kontakt:

Bohdana Kašparová
jednatelka
bohdana@service4b.cz
www.ceskyklub.cz
602420353
491006033


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 10. 2011 8:06
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: S4B s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
SERVICE FOR BUSINESS
- ČESKÝ KLUB PODNIKATELŮ
- firemní akce
- komunikace
- administrativa
- dárky
- atd.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.