NadpisGeorg Ratzinger vypráví o svém bratrovi, papeži Benediktu XVI. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


NadpisGeorg Ratzinger vypráví o svém bratrovi, papeži Benediktu XVI.


Můj bratr papež je název knižního rozhovoru, který poskytl Georg Ratzinger, bratr současné hlavy katolické církve Benedikta XVI., německému novináři Michaelu Hesemannovi. Georg poutavě vypráví o úzkém přátelství, které pojí oba muže už více než 80 let. Kniha se tak stává svědectvím o neobyčejné rodině a jejím životě v průběhu významných historických období 20. století. Rozhovor vznikl u příležitosti 60. výročí vysvěcení obou bratrů na kněze a zahrnuje i velmi neotřelý pohled na jmenování Josepha Ratzingera papežem.

Georg Ratzinger je o tři roky starší bratr Josepha Ratzingera, současného papeže Benedikta XVI. Pro blízký vztah, který spolu od dětství mají, lze říci, že nikdo nezná papeže lépe než on. V obsáhlém rozhovoru Georg vypráví o dětství a mládí, které spolu strávili v několika bavorských maloměstech, když tatínek, povoláním policista, musel poměrně často měnit působiště. Hovoří o nástupu nacismu, který chlapce zastihl v arcibiskupském semináři. Oba se totiž rozhodli stát se knězi. Válečná léta odvelela staršího Georga do armády a teprve po válce mohlo začít jejich kněžské působení. Georg i Joseph byli vysvěceni ve stejný den, 29. 6. 1951. „Já jsem rozhodně nikdy nemusel svádět se sebou nějaký boj,“ vysvětluje Georg, „ nikdy jsem se nemusel pro své kněžství s námahou rozhodovat. Mně bylo ve skutečnosti od počátku jasné, že se dám na dráhu duchovního. Nevím, zda jsem tím byl svému bratrovi jistým způsobem vzorem. Nikdy jsme o tom spolu přímo nemluvili, docela dobře si však dokážu představit, že jsem jej možná aspoň trochu povzbudil nebo utvrdil v jeho rozhodnutí.“

Georg od dětství prokazoval velký hudební talent, po studiích se postupně stal uznávaným hudebníkem, přes 30 let vedl Vrabčáky řezenského dómu, světoznámý chlapecký sbor při řezenské katedrále. Rozhodně nežil ve stínu svého bratra. Joseph byl vynikající teolog, „nejmladší profesor teologie na světě“, pokládaný za „teologické zázračné dítě“, ovšem dlouho známý převážně v německých kruzích. Z univerzit byl v roce 1979 povolán do Říma, kde působil jako blízký spolupracovník a intelektuální opora papeže Jana Pavla II.

Kniha Můj bratr papež nechce být jednoduchou senzací, která má uspokojit zvědavost o životě celebrity. Je poutavým portrétem života katolické rodiny a přetrvávající bratrské podpory. Georg je dobrý vypravěč a spoluautor Hesemann dokáže stručně doplnit historické pozadí. Georgovy vzpomínky jsou podrobné, soukromé a srdečné a obsáhnou celý život obou chlapců. Nevyhýbá se ani „horkým“ tématům a vysvětluje údajné působení chlapců v Hitlerjugend či nasazení ve válce. A nechybí samozřejmě ani Josephovo jmenování papežem v r. 2005, podané velmi zajímavě prostřednictvím pocitů, které Georg tehdy prožíval: „Tak tedy vskutku zaznělo jméno Ratzinger. Musím zcela upřímně přiznat, že v tomto okamžiku mě přepadla sklíčenost. Nespatřoval jsem v tom ani nic okázalého, ani nic pěkného, pouze obrovský úkol a zátěž, jež pro něho tento úřad, který od něho bude vyžadovat doslova vše, bude nyní znamenat. A byl jsem smutný i z toho, že teď pravděpodobně už nebude mít čas na mě.“

Michael Hesemann nezvolil pro knižní podobu rozhovoru tradiční schéma otázek a odpovědí. Nechává „pana chrámového sbormistra“ hovořit a jeho vyprávění uspořádal chronologicky do souvislých kapitol. Své pasáže v podobě spojovacích textů, vložených poznámek a doplňků odlišuje kurzivou. Kniha tak ještě získala na čtivosti. Důležitou součástí knihy je také fotografická příloha dokumentující obrazem Georgovo vyprávění. Pro české vydání byla na obálku knihy vybrána fotografie ze společné cesty bratrů do Prahy.

Kniha Můj bratr papež je ohlédnutím se za dvěma požehnanými kněžskými životy a současně důležitým pramenem k životopisu současné hlavy katolické církve.
Kontakt:

Jitka Pourová
vedoucí marketingu
pourova@portal.cz
724 635 671
283 028 503


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 27. 9. 2012 9:43
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Portál, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Knižní a časopisecké nakladatelství. Vydává odbornou literaturu (obory: psychologie, pedagogika, sociální práce, politologie, média, antropologie ad.), populárně naučné knihy, beletrii, rozhovory, dětskou literaturu, rádce pro rodiče aj. Vydává rovněž čtyři časopisy - měsíčníky Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3-8. Pořádá semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.