Na převedených pozemcích žijí chráněné druhy obojživelníků | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Na převedených pozemcích žijí chráněné druhy obojživelníků


Vsetín, 1. 11. 2011 – Celkem 5 pozemků v obci Vigantice bezúplatně převedl Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava). Pozemky leží ve II. a III. zóně Chráněné krajinné oblasti a jsou zařazeny do Evropsky významné lokality Beskydy (v systému Natura 2000).

Jedná se o drobný rybníček a přilehlé pozemky v nivě potoka obrostlého doprovodnou vegetací. Porosty typu údolních jasanovo – olšových luhů jsou jedním z předmětů ochrany Evropsky významné lokality a jsou důležité pro rozmnožování obojživelníků.

Agentura ochrany přírody a krajiny na těchto pozemcích hodlá provést úpravy, které povedou k rozšíření mokřadních ploch i jasanovo – olšových luhů, což má význam zejména pro ochranu migrujících jedinců. Na pozemcích se vyskytují zvláště chráněné druhy ropuchy obecné a rosničky zelené a v poslední době silně ustupujícího skokana hnědého.

Pozemky jsou předmětem zájmu ochrany přírody, především z důvodu řízené ochrany mokřadu a navazujících ekosystémů. Důvodem bezúplatného převodu je také možnost ovlivnit prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny rybářské hospodaření v oblasti a ve prospěch obojživelníků upravit terén.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 11. 2011 10:18
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.