Molekulární hematologie | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Molekulární hematologie


Rozsáhlému kolektivu autorů vedenému týmem Pospíšilová, Dvořáková, Mayer (Brno) byla udělena literární cena Josefa Hlávky, a to v kategorii Cena za vědeckou literaturu - oblast lékařských věd.

Tisková zpráva
Rozsáhlému kolektivu autorů vedenému týmem Pospíšilová, Dvořáková, Mayer byla udělena literární cena Josefa Hlávky, a to v kategorii Cena za vědeckou literaturu - oblast lékařských věd.
Jedná se o knihu Molekulární hematologie.
Hematologie stojí v mnoha ohledech v popředí vývoje moderní medicíny.Jedná se o náročný obor snoubící kliniku a laboratorní analýzy v jeden celek.
„Na myšlenku napsat takovou knihu jsem přišel někdy již asi před sedmi osmi lety. Inspirovala mě hlavně jedna britská kniha s touto tematikou a mohla by obsahovat některé další informace, které mi v této britské knize chyběly (Provan, Gribben: Molecular Haematology)“ vzpomíná profesor Mayer a dále dodává: „Jedná se o téma velmi nejednoduché a komplexní, nicméně nadmíru potřebné, nové poznatky se rodí téměř jako erupce sopky; celá tato oblast přímo klokotá“.
To, jak funguje život, buňky, miliony a miliony odstínů celého spektra barev, kterými září Příroda. Obzvláště některé všeobecné aspekty molekulární biologie buňky mohou přispět k pochopení fascinujícího světa fungování lidské genetické informace.
Publikace nezmiňuje podrobněji klinické a terapeutické aspekty hematologických nemocí. Zaměřuje se na molekulární patogenezi, jsou zde zmíněny principy léčby z molekulárního hlediska.
Kniha je rozdělena do čtyř oddílů:
1.Obecné základy molekulární biologie buňky
2.Některé nové molekulárně-biologické metody, s jejichž výsledky je možné setkat se v praxi
3.Molekulární patogeneze nejčastějších hematologických malignit
4.Závažné nemaligní choroby
„Pro ty, které to baví, je to něco jako adrenalinový sport. Já se ale domnívám, že napsání dobré učebnice, která pomůže zdravotnickým pracovníkům se v problematice lépe orientovat, a nepřímo tak pomůže nemocným, je potřebné“, dodává MUDr. Mayer.
Motivací bylo prohloubit a sjednotit znalosti pro české zdravotnické pracovníky v České republice. Souvisí to i s informacemi, které lékaři obdrží během zkoušení při atestacích. Publikace by mohla být využita i při habilitaci jako signifikantní pedagogická publikace..
Cena bude předána v pondělí 16. 6. na zámku v Lužanech u Plzně
Podrobnosti o Josefu Hlávkovi, jeho nadaci a této ceně lze najít na webových stránkách www.hlavkovanadace.cz.
Kontakt:

Mgr. Irena Wernerová
manažer vnějších vztahů
wernerova@med.muni.cz
www.med.muni.cz
+420 725 914 825
+420 549 49 7331


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 19. 5. 2014 12:18
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: LF MU Brno (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vysoká škola se zaměřením na medicínu, zdravotnictví, výuku.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.