Mince získalo muzeum | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Mince získalo muzeum


Břeclav, 5. 9. 2011 – Dvě pamětní mince bezúplatně předal Moravskému zemskému muzeu v Brně ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno).

Jednalo se o bimetalovou pamětní minci vstupu České republiky do Evropské unie v nominální hodnotě 2.500 korun se zlatým středem a stříbrným mezikružím z roku 2004 a o stříbrnou minci v nominální hodnotě 10 Německých marek s vyobrazením olympijských kruhů z roku 1972 (XX. Olympijské hry Mnichov).

Převod se uskutečnil na doporučení Ministerstva kultury ČR, odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.

ÚZSVM získal mince na základě opatření Policie ČR, neboť pocházely z odhalené trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se o ně žádný oprávněný majitel nepřihlásil v zákonem stanovené lhůtě, připadly v souladu se zákonem do vlastnictví státu.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 5. 9. 2011 10:14
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.