Mikulov získal část městského opevnění bezúplatně | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Mikulov získal část městského opevnění bezúplatně


Břeclav, 25. 10. 2011 – Část středověkého městského opevnění bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví města Mikulov ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno). Převedený majetek je prohlášen za nemovitou kulturní památku a tvoří poslední zbytky uceleného městského opevnění se všemi prvky fortifikačního systému. Spolu s opevněním zámku a s věží prachárny na Kozím hrádku jde o doklady propracovaného systému středověkého opevnění Mikulova.

Jednalo se o pozemek a budovu bez čísla popisného a evidenčního. O majetek neprojevilo zájem Ministerstva kultury ČR ani žádná z organizačních složek státu. ÚZSVM předmětný majetek převedl ve prospěch města Mikulov v souladu se zákonem o majetku státu.

Výstavba městských hradeb začala po roce 1625, v roce 1703 následně probíhaly práce na jejich obnově a zlepšení, neboť jižní Morava byla ohrožena uherskými rebely. Zhruba v polovině 19. století ztratilo opevnění na významu a bylo zrušeno, neboť zaniklo nebezpečí nepřátelských vpádů. Od této doby se městské hradby stávaly součástí nemovitostí k nim přilehlých, město opevnění postupně odprodávalo, nepotřebné části opevnění byly zbourány.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 25. 10. 2011 11:13
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.