Město získalo pozemky v útulku pro psy | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Město získalo pozemky v útulku pro psy


Karlovy Vary, 8. 11. 2011 – Bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 3 pozemky v účetní hodnotě téměř 570 tisíc korun ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň). Na pozemcích v katastrálním území Dvory se nachází areál útulku pro odložené, toulavé a týrané psy, který provozuje město Karlovy Vary.

ÚZSVM předal městu pozemky z důvodu veřejného zájmu a v souladu se zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Takto získané nemovitosti je nabyvatel povinen užívat pouze k účelu ve veřejném zájmu. Nesmí je využívat k jakýmkoliv komerčním či výdělečným účelům a ani je k těmto účelům pronajímat. Současně město nesmí nemovitosti po dobu 10 let od účinnosti vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí převést na třetí osobu.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 8. 11. 2011 12:44
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.