Město získalo 49 pozemků pod komunikacemi | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Město získalo 49 pozemků pod komunikacemi


Domažlice, 19. 1. 2012 – Celkem 49 pozemků pod místními komunikacemi převedl bezúplatně městu Staňkov ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň). Účetní hodnota předaného majetku je téměř 1,3 milionu korun. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Staňkov – ves. ÚZSVM převedl pozemky bezúplatně podle zákona o pozemních komunikacích.

ÚZSVM tak umožnil sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a místním komunikacím. V současné době připravuje ÚZSVM převod dalších pozemků pod místními komunikacemi do vlastnictví města.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 19. 1. 2012 10:16
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.