Město Litoměřice získalo pozemky za více než 8,4 milionu korun | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Město Litoměřice získalo pozemky za více než 8,4 milionu korun


Litoměřice, 18. 10. 2011 – Celkem 25 pozemků v katastrálním území Litoměřice v účetní hodnotě více než 8,4 milionu korun, jejichž celková rozloha je cca 20 tisíc m2, bezúplatně převedl městu Litoměřice ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

Pozemky se nacházejí pod tělesy místních komunikací ve vlastnictví města. Některé z pozemků byly evidovány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví jako tzv. neznámý vlastník. Zaměstnanci ÚZSVM proto museli nejdříve provést časově náročné majetkoprávní šetření, prověřit nabývací tituly a majetkové vztahy a teprve poté mohl být majetek převeden městu.

ÚZSVM převodem majetku sjednotil vlastnictví pozemku a tělesa komunikace a zároveň tím umožnil městu kvalitnější výkon vlastnických práv při správě těchto komunikací.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 18. 10. 2011 10:19
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.