Malováno světlem - výstava obrazů Waltera Liggesmeyera pro Nadaci Olgy Havlové v Poslanecké sněmovně | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Malováno světlem - výstava obrazů Waltera Liggesmeyera pro Nadaci Olgy Havlové v Poslanecké sněmovně


V pondělí 12. prosince v 18:30 bude pod patronátem předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové v atriu Poslanecké sněmovny slavnostně zahájena výstava německého umělce Waltera Liggesmeyera. Výstava je pořádána ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové. Vernisáže se kromě umělce zúčastní velvyslanec Spolkové republiky Německo J.E. Detlef Lingemann, honorární konzul ČR ve Severním Porýní – Vestfálsku Heinz Fennekold, ředitelka Nadace Olgy Havlové Milena Černá, Dirk Simons, místopředseda představenstva společnosti RWE-Transgas, která je hlavním partnerem výstavy, jakož i ředitel společnosti net4gas Thomas Kleefus.

„Důvodů, pro které Nadace Olgy Havlové prezentuje v českém parlamentu právě díla německého výtvarníka Waltera Liggesmeyera, je hned několik“, říká Milena Černá, ředitelka nadace. „Především je Liggesmeyer dokonalým ztělesněním poslání Nadace Olgy Havlové – pomáhat jiným navzdory vlastnímu postižení“, dodává ředitelka.

W. Liggesmeyer se narodil v roce 1938 v Paderbornu, ve skromných poměrech. Po otcově smrti v roce 1953 museli společně se sestrou předčasně opustit gymnázium a začít pracovat. Později se přestěhoval do Dortmundu, kde bylo otevřeno jedno z prvních večerních gymnázií v poválečném Německu, na němž úspěšně maturoval. Následovalo založení rodiny, studium práva, práce pro spořitelnu v Bochumi, angažmá v občanských iniciativách. V roce 1976 se Walter Liggesmeyer podrobil léčení na psychosomatické klinice, kde v rámci terapie postupně vznikaly první obrazy a básně. V průběhu let se však jeho zdravotní stav nadále zhoršoval, což vedlo k definitivnímu ukončení kariéry právníka v bankovním sektoru. Malování se mu stalo hlavním prostředkem pro zvládání těžké životní situace. Kromě uměleckých projektů se Walter Liggesmeyer nadále aktivně podílí na práci občanských iniciativ (např. Dortmunder Manifest – iniciativa proti rasismu a xenofobii) a pořádá výstavy, jejichž výtěžek je věnován na charitativní projekty.

Prezentací osobnosti a díla německého umělce Waltera Liggesmeyera na půdě Poslanecké sněmovny by chtěla Nadace Olgy Havlové vyjádřit úctu a vděčnost všem svým dárcům a přátelům ze zahraničí, kteří ho po více než 20 let existence doprovázejí a podporují. Výstava v atriu Poslanecké sněmovny potrvá do 1. ledna 2012. Po jejím ukončení bude možné si jednotlivá díla zakoupit, přičemž výtěžek z prodeje je určen na podporu projektů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Katalog výstavy:
http://www.vdv.cz/admin/ww_files/File/prilohy/2011/Ligessmayer_katalog_web.pdf
Kontakt:

Monika Granja
PR manažerka
granja@vdv.cz
www.vdv.cz
224 217 083


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 12. 2011 17:12
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.