Lihoviny za půl milionu korun propadly státu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Lihoviny za půl milionu korun propadly státu


Benešov, 8. 12. 2011 – Téměř 5 tisíc litrů lihovin v hodnotě více než půl milionu korun předal Generálnímu ředitelství cel ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy). Lihoviny propadly státu z důvodu porušení zákona o spotřebních daních.

ÚZSVM předal celníkům také 670 kusů krabiček cigaret a 260 gramů tabáku v celkové hodnotě více než 43 tisíc korun a 205 litrů nafty za téměř 7 tisíc korun. Ve všech případech se jednalo o výrobky, které propadly státu z důvodu porušení zákona o spotřebních daních, neboť nebyl prokázán jejich původ. Celní úřady jsou příslušné nakládat s těmito výrobky podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Hospodaření s majetkem, který v souvislosti s porušením celně právních předpisů anebo na základě těchto předpisů připadl státu, s propadlými nebo zabavenými výrobky, které jsou předmětem spotřební daně, a dále s dopravními prostředky, které propadly nebo byly zabrány v souvislosti s porušením právních předpisů upravujících správu spotřebních daní, přísluší celním orgánům.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 8. 12. 2011 9:44
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.