Lesy ČR získaly pozemky za 4,5 milionu korun | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Lesy ČR získaly pozemky za 4,5 milionu korun


Ústí nad Labem, 6. 2. 2012 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, předal státnímu podniku Lesy ČR celkem 40 zalesněných pozemků v účetní hodnotě více než 4,5 milionu korun. Pozemky o celkové rozloze téměř 157 hektarů se nacházejí v okresech Česká Lípa, Liberec, Louny, Teplice a Děčín.

ÚZSVM převedl pozemky v souladu s lesním zákonem Lesům ČR, které zajišťují jejich správu a jsou pověřeny hospodařit s tímto druhem majetku. Některé pozemky byly v katastru nemovitostí původně evidovány na listu vlastnictví jako neznámý vlastník, a proto vlastnímu převodu pozemků předcházelo složité a časově náročné majetkoprávní šetření za účelem zjištění skutečného vlastníka nemovitostí.

Nejvíce pozemků předal ÚZSVM Lesům ČR v okrese Louny. ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny, zde převedl celkem 18 lesních pozemků v katastrálních územích Podbořany, Blšany, Malá Černoc a Kryry. Celková účetní hodnota pozemků o výměře 337 tisíc m2 přesáhla částku 1,8 milionu korun.

Nejrozsáhlejší pozemky o celkové výměře cca 115,7 hektarů předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice, Lesům ČR v katastrálním území Velvěty. Jednalo se o 9 pozemků v hodnotě téměř 1,8 milionu korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa převedli 5 zalesněných pozemků o celkové výměře cca 30 tisíc m2. Nemovitosti se nacházejí v katastrálních územích Doksy u Máchova jezera, Arnultovice u Nového Boru a Brniště.

ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Liberec, převedl 4 pozemky v katastrálním území Křižany, dále pozemek v katastrálním území Záskalí a ideální polovinu pozemku v katastrálním území Libíč. Celková výměra převedených pozemků v tomto okrese činí 41.280 m2.

Pozemky v Chráněné krajinné oblasti České středohoří a Labské pískovce předal Lesům ČR ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín. Jednalo se o pozemek v katastrálním území Boletice nad Labem a koryto vodního toku Suchá Kamenice v katastrálním území Růžová.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 2. 2012 9:04
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.