Lanškroun spouští protikorupční audit | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Lanškroun spouští protikorupční audit


Město Lanškroun patří mezi první města, která si u občanského sdružení Oživení objednala tzv. protikorupční audit. Rada města v půlce července schválila smlouvu, na základě které město získá po dobu téměř jednoho roku odborné poradenství v oblasti prevence korupce.

Práce začne zpracováním popisu stavu korupčních rizik.
Audit se bude věnovat zejména těmto oblastem: zadávání veřejných zakázek, nakládání s movitým, nemovitým i finančním majetkem. Auditoři se budou zabývat i rozhodováním volených orgánů či poskytováním dotací. Nezapomene se ani na fungování příspěvkových organizací a obchodních společností, které jsou zřízeny a založeny městem.
Na konci auditu město získá doporučení k přijetí konkrétních opatření, která povedou ke snížení zjištěných korupčních rizik. Tato doporučení budou obsahovat návrhy změn interních pravidel a směrnic, vzorových dokumentů a návrhy způsobu zveřejňování informací.
Zástupci občanského sdružení se zavázali pracovat pro město 440 hodin, cena poradenství činí Kč 50 000,--.

Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka
Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
www.lanskroun.eu
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 21. 7. 2011 8:43
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Město Lanškroun (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.