Kvalita distribuční sítě by se měla odrazit v kvalitě nabízených produktů a služeb | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Kvalita distribuční sítě by se měla odrazit v kvalitě nabízených produktů a služeb


Rozhovor s Michalem Knappem, generálním ředitelem OVB Allfinanz


* Společnost OVB Allfinanz se na projektu Zlatá koruna podílí jako generální partner již čtvrtým rokem. Čeho si na této soutěži ceníte a v čem vidíte její přínos?

Nelze vyzdvihnout jeden aspekt projektu a říci, že právě ten je tím nejcennějším. Je to právě komplexnost a provázanost jednotlivých součástí projektu, co ze Zlaté koruny činí důležitý prvek na poli finančnictví. Oceňujeme nejen přidanou hodnotu, kterou Zlatá koruna přináší spotřebitelům, ale podporujeme také setkávání profesionálů s České republiky i ze zahraničí, kteří mají díky Zlaté koruně jedinečnou šanci sdílet své poznatky k aktuálnímu vývoji. Zlatá koruna je díky tomu finančním think-tankem s dopadem na celou společnost.

* Nedávno jste uvedl, že na standard kvality finančním produktů na rozdíl od jejich distribuce jsme si již zvykli. Co by podle vás v oblasti distribuce mělo nastat, aby rovněž dosáhla požadovaných standardů kvality?

OVB Allfinanz - M. KnappJedna změna by měla nastat nikoli na straně distributorů, ale na straně těch, kdo tyto služby přijímají, tedy zákazníků. Zvýšení finanční gramotnosti populace je základním předpokladem k rozvoji a dalšímu zkvalitňování nejen finančních produktů, ale také distribučních kanálů. Proto na tomto poli aktivně vystupujeme a snažíme se podporovat finanční gramotnost již od základních škol. Já jsem ale neřekl, že distribuční kanály jsou v České republice nekvalitní. Řekl jsem jen, že lidé jim nevěnují tolik pozornosti a při jejich výběru jsou také méně opatrní než u výběru konkrétního finančního produktu. A to lze změnit jen cílenou edukací celého trhu. Spotřebitelé by si měli uvědomit, že kvalita distribuční sítě se logicky odrazí také v nabízených finančních službách a podmínkách jejich využívání.

* Měl by být zákazník pro finančního zprostředkovatele partnerem nebo mu nelze nabídnout cokoliv?

Je to vždy seriózní a dlouhodobý obchodní vztah, který by měl být založený na vzájemné důvěře. Pokud budou dosaženy tyto předpoklady, partnerství se ze vztahu mezi poradcem a klientem vyvine. Dobrý finanční poradce svému klientovi nenabízí cokoliv, v případě OVB jsou naše finanční plány cíleny velmi konkrétně a při jejich sestavování bereme v potaz desítky faktorů jak z oblasti finančního trhu, tak také ze znalosti potřeb klienta.

* Podle údajů České národní banky si stále více zákazníků stěžuje na přístup a praktiky zejména zprostředkovatelů pojistných produktů. Považujete zpřísnění podmínek pro vykonávání profesních finančních zprostředkovatelů za správnou cestu?

Především je třeba celou oblast řešit systémově s ohledem na dlouhodobé fungování celého trhu. Téma připravované novely zákona 38/2004 Sb. o finančních zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, který má být předložen ke schválení vládě ČR, respektive Parlamentu České republiky, není ještě uzavřeno. Z pohledu stability finančního trhu a zlepšení fungování finančního zprostředkování je nutné návrh ještě prodiskutovat. Zpřísnění podmínek tedy může být jedním z kroků, ale určitě nikoli jediným nebo dokonce spasitelným. Jsem přesvědčen, že pokud se podaří lidem základy vysvětlit, nebudou mít nekvalitní finanční poradci šanci. Pokud čteme, že jsou lidé ochotni podepsat smlouvu bez toho, aniž by ji přečetli, mnohé to ukazuje. Pojďme je ale naučit, jaký je správný postup. Pak už tak snadno nenaletí a sami budou klást větší nároky na finanční poradce.

* V rámci výzkumu, který jsme nedávno provedli, si většina lidí myslí, že pro ochranu spotřebitelů může nejvíce udělat stát svými zákony a hned na druhém místě je uváděna větší finanční gramotnost obyvatel. Považujete finanční vzdělání populace za jednu z priorit a kdo by se na něm měl podílet?

Jak je vidět z předchozích odpovědí, je to alespoň pro nás spojnice, která se prolíná veškerou naší činností. Někde více viditelné, někde méně, ale vždy tam je. Ono už z těch odpovědí na průzkum se jasně ukazuje, že je před námi ještě dlouhá cesta, protože spotřebitelé by si měli uvědomit, že nejvíc pro svou ochranu udělají sami tím, že se budou vzdělávat a o finanční problematiku aktivně zajímat. Pasivní přístup „státe starej se“ je špatnou vizitkou české společnosti dvacet let poté, co jsme vstoupili do jaksi plně rozvinuté kapitalistické společnosti.
OVB Allfinanz, a.s.

Generální partner soutěže, společnost OVB Allfinanz, a.s., je přední finančně poradenská společnost, působí na českém trhu od roku 1993 a je dceřinou společností německé OVB Holding AG. V současné době má v ČR téměř 960 tisíc klientů a spravuje více než 2 milióny smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding AG z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě zhruba 2,8 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje kolem 4 600 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2010 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560) se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 197,3 mil. Euro a rovněž EBIT ve výši 4,8 mil. Euro.Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 7. 2011 9:32
Kategorie: Finance
Název zdroje: OVB Allfinanz (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.