Kulturní památka z 19. století převedena městu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Kulturní památka z 19. století převedena městu


Rychnov nad Kněžnou, 14. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Městu Rokytnice v Orlických horách kapli Panny Marie s pozemkem o velikosti 40 m². Současně ÚZSVM převedl také pozemek pod pomníkem padlým vojákům I. světové války. Účetní hodnota majetku přesahuje 900 tisíc korun.

Kaple byla postavena v 60. letech 19. století a je jedním z posledních dokladů existence osady, která s odsunem německy mluvících obyvatel prakticky zanikla. Je považována za symbol česko–německého smíření. Celková rekonstrukce kaple stála půl milionu korun. Práce částečně financovali němečtí rodáci, částkou 100 tisíc korun přispěl také Česko-německý fond budoucnosti a zbytek nákladů uhradilo město.

V roce 2000 byla kaple vysvěcena arcibiskupem Karlem Otčenáškem. Ministerstvo kultury ČR prohlásilo v roce 2011 kapli za kulturní památku a byla zapsána do rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.

Pomník obětem I. světové války je ve vlastnictví města, převodem pozemku o velikosti 63 m² ÚZSVM umožnil sjednocení vlastnictví.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 3. 2012 8:48
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.