Kreativní úterky pro matky s dětmi v Orangery | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Kreativní úterky pro matky s dětmi v Orangery


Anglicky mluvící školka Orangery v Praze připravila v rámci prázdnin nevšední interaktivní program pro matky s dětmi. Aktivně strávený čas pod odborným vedením zkušených pedagogů umožní maminkám poznat své dítě z jiného úhlu pohledu. Navíc, rodiče mají jedinečnou příležitost jak zapojit dítě do nového prostředí a kolektivu, aby se snáze a přirozeně adaptovalo na nástup do školky.

Kreativní dopoledne probíhají vždy v úterý od 9:00 – 12:00 hodin až do konce srpna a jsou určena pro maminky s dětmi od 18 měsíců do tří let. „Každý úterní den je pro maminky s dětmi věnován zajímavému tématu – rytíři, barvičky, zvířátka, kytičky, pohádky, byl jednou jeden člověk a spousta dalších,“ říká ředitelka soukromé školky Orangery v Dolních Počernicích Romana Falge Vondalová a dále vysvětluje: „V rámci těchto konkrétních témat se děti kromě výtvarných technik, pohybově hudební výchovy a cvičení věnují i relaxaci a józe, která je u dětí stále atraktivnější. Neboť i tak malé děti v dnešní moderní, přetechnizované a uspěchané době potřebují relaxovat. A čím dříve u dětí s relaxací začneme, tím spokojenější jejich život bude, neboť se relaxace stane přirozenou součástí každodenních rituálů“.

Jógová cvičení a relaxační cvičení jsou jednou z cest ovlivnění koncentrace pozornosti, relaxace, dechového tréninku a tím i poruch např. plynulosti řeči, hyperaktivitu a nepozornost, krátkodobou, kolísavou pozornost a pracovní výdrž. S dětmi jsou cvičeny pozice motivované hrou na zvířátka, např. kočky, tygřík, volavka a podobně jsou cvičení doprovázená relaxační hudbou.

Maximální počet dětí v rámci úterních kreativních programů je 8, a proto je dobré včas se přihlásit. Cena za dopoledne činí 500 Kč, v ceně je již svačina a pití.

Anglicky mluvící školka Orangery
Školka kombinuje rodinnou atmosféru a potřeby předškolního vzdělávání, dbá především na harmonický vývoj dítěte. Orangery je místem, kde vytváříme dětem nejlepší podmínky pro jejich osobní vývoj, kde mají pocit radosti a bezpečí, to co potřebují načerpat jako vklad pro jejich další vývoj a růst osobnosti. Děti v tomto období objevují svoji sílu, představivost, paměť, řeč, svoje emoce, sociální a psychický vývoj. Ve školce probíhá vzdělávání v českém i anglickém jazyce. Důraz je kladen na kvalitní výuku formou hry. Třídy mají malý počet dětí, okolo 12 dětí na dva pedagogy s vysokoškolským vzděláním. Prosazuje se individuální přístup k dětem a k výuce. Školka je vybavena interaktivními hračkami, nástroji, učebními pomůckami a počítači, které pomohou dětem v přípravě na budoucí školní docházku. Školní vzdělávací program naší školky je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vycházející ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Náš výukový program se soustředí na celkový rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů.
Kontakt:

Aneta Stolzová
aneta@stolzova-pr.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 20. 7. 2011 22:24
Kategorie: Zábava
Název zdroje: školka Orangery (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.