Kraj získal pozemky za více než 4,7 milionu korun | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Kraj získal pozemky za více než 4,7 milionu korun


Ústí nad Labem, 26. 10. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl Ústeckému kraji další nemovitosti, jejichž účetní hodnota převyšuje 4,7 miliony korun.

Rozlohou největší pozemky převedl ÚZSVM Ústeckému kraji v okrese Chomutov. Celková výměra 4 pozemků v katastrálních územích Radenov a Svahová činila cca 38 tisíc m2. Jednalo se o pozemky pod komunikacemi III. třídy v účetní hodnotě více než 1,2 milionu korun. V okrese Litoměřice předal ÚZSVM celkem 5 pozemků v katastrálních územích Litoměřice, Dobříň, Pokratice a Mlékojedy u Litoměřic o celkové rozloze cca 33 tisíc m2. Také v tomto případě se jednalo o pozemky pod komunikacemi II. a III. třídy ve vlastnictví kraje. Účetní hodnota těchto pozemků činila téměř 2,4 milionu korun. Další pozemky pod komunikacemi III. třídy převedl ÚZSVM v okrese Teplice. Jednalo se o převody v katastrálních územích Osek u Duchcova, Modlany a Moldava. ÚZSVM zde převedl 3 pozemky o rozloze téměř 20 tisíc m2 v účetní ceně cca 740 tisíc korun.

V katastrálním území Srbská Kamenice získal kraj nemovitosti ve školicím a sportovně rekreačním areálu. Jednalo se o 3 pozemky a budovu v Srbské Kamenici. V budově se nachází garáž a sauna, stavba je napojena na budovu ve vlastnictví kraje. Část převedených pozemků slouží k parkování automobilů návštěvníků areálu, část tvoří travnatou a také zastavěnou plochu. Areál slouží ke sportovní výchově a tělovýchovné činnosti a práci s dětmi a mládeží. Druhou část areálu vlastní kraj a správu zde vykonává Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební Děčín. Nemovitosti v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce získal ÚZSVM po zrušeném Fondu dětí a mládeže. Bezúplatným převodem majetku ve veřejném zájmu zajistil ÚZSVM sjednocení vlastnictví nemovitostí v areálu, který tvoří jeden funkční celek.

V okrese Děčín předal ÚZSVM nemovitosti v účetní hodnotě cca 400 tisíc korun. V katastrálních územích Těchlovice nad Labem a Šluknov získal kraj 6 pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy o výměře 6 tisíc m2 a 2 pozemky v katastrálním území Děčín – Staré Město o celkové výměře 119 m2. Ty jsou nyní součástí nezpevněné cesty podél řeky Ploučnice a v budoucnu budou dotčeny stavbou cyklistické trasy Cyklostezka Ploučnice.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 26. 10. 2011 12:20
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.