Kraj získal od státu pozemky | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Kraj získal od státu pozemky


Ústí nad Labem, 28. 6. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl pozemky v celkové účetní hodnotě více než 10,7 milionu korun Ústeckému kraji.

V okrese Litoměřice převedl ÚZSVM 7 pozemků o celkové rozloze 60 tisíc m2. Nemovitosti se nacházejí v katastrálních územích Roudnice nad Labem, Budyně nad Ohří, Mlékojedy u Litoměřic, Litoměřice a Boreč u Lovosic. Jedná se o pozemky pod tělesy komunikací II. a III. tříd, které jsou ve vlastnictví kraje.

Celkem 12 pozemků o rozloze 55 tisíc m2 převedl ÚZSVM v okrese Teplice. Pozemky se nacházejí pod komunikacemi III. tříd v katastrálních územích Žalany a Zabrušany.

V katastrálním území Boleboř, v okrese Chomutov předal ÚZSVM kraji jeden pozemek pod komunikací III. třídy o rozloze cca 30 tisíc m2.

V okrese Děčín převedl ÚZSVM pozemek v katastrálním území Podmokly. Pozemek leží pod budovou, kterou využívá příspěvková organizace Ústeckého kraje, Střední odborná škola dopravní a strojírenská jako internát studentů. ÚZSVM tímto převodem sjednotil vlastnictví budovy a pozemku.

ÚZSVM převedl kraji také pozemek v katastrálním území Heřmanov, který se nachází pod komunikací a pozemek v katastrálním území Starý Šachov, který se rozkládá podél řeky Ploučnice. Na tomto pozemku je plánovaná stavba cyklistické trasy Cyklostezka Ploučnice. ÚZSVM převedl v okrese Děčín pozemky o rozloze 756 m2.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 28. 6. 2011 9:45
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.