Kraj získal 13 pozemků v ústavu sociální péče Srdce v domě | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Kraj získal 13 pozemků v ústavu sociální péče Srdce v domě


Břeclav, 22. 11. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji celkem 13 pozemků v katastrálním území Klentnice. ÚZSVM převodem pozemků do vlastnictví kraje zajistil sjednocení vlastnického práva k nemovitostem v areálu ústavu sociální péče Srdce v domě.

Pozemky jsou součástí areálu ústavu sociální péče Srdce v domě, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Celková účetní hodnota předaného majetku je 70 tisíc korun.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 11. 2011 9:32
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.